Intel 4004 slaví padesátiny!


46. díl – OctopusLAB
Intel 4004 slaví padesátiny!

Čtyřbitový mikroprocesor Intel4004 byl prvním komerčně dostupným procesorem a předchůdcem osmibitové řady 8080. A jelikož spatřil světlo světa v roce 1971, slaví letos kulaté výročí. Rozhodli jsme se proto vytvořit speciální emulátor na EDU_KIT1 (ESP32 + Micropython), který můžete naživo vidět na letošním Maker Faire Prague 21.

Tento velmi „primitivní“ procesor se používal v jednoduchých kalkulačkách, pro řízení tiskáren a v dalších (dnes již mnohdy zapomenutých) projektech. Princip mikroprocesoru však v základu zůstává stejný. Proto by si vážní zájemci o číslicovou techniku měli alespoň na chvíli pohrát s tímto úžasným kouskem z historie. Sehnat a zprovoznit originál nemusíte, protože základ emulátoru už máme skoro rok v provozu:
https://github.com/octopusengine/micropython_4004-emul

První verze měla čtyřbitový vstup (páčkové přepínače) a čtyřbitový výstup (Ledky, na kterých jsme zobrazovali obsah střadače).

Není snadné popsat fungování celého procesoru v krátkém odstavci. Ale zjednodušeně: Program tvoří posloupnost instrukcí. Prováděná instrukce se načte do Instrukčního registru a je dekódována na sled dílčích kroků, které se mají vykonat.

Základem bývá práce aritmeticko-logické jednotky (ALU), ve které provádíme operace se střadačem (A – Accumulator) a vybraným registrem (R0-R15). Registry jsou čtyřbitové a složení osmibitového „Byte“ se provádí jejich sdružováním do dvojic (register pair). Práce s externí pamětí je složitější, musíme vždy nastavit adresu a až pak číst nebo zapisovat data.

Strojový kód

V následujícím odstavci můžete vidět fragment přesného souboru instrukcí přímo určený pro procesor i4004. Na prvních mikropočítačích jsme takovéto bloky natvrdo přepisovali do stroje (například PMI80). Je to hexadecimální zápis (šestnáctková soustava 0-F), kde 0 = 00 a 255 = FF).

[000] 20 00 22 00 DC B2 21 E0 
[008] F2 71 06 60 72 06 20 00 
[010] 22 00 DC B2 21 E4 F2 E5 
... 

I pro zkušeného programátora je strojový kód obtížně čitelný a ani bezchybně ho přepsat nemusí být úplně snadné. Proto se používá takzvaný Assembler, kterému je rozumět podstatně lépe. Jedná se o nízkoúrovňový programovací jazyk symbolických instrukcí. Jeho základ tvoří symbolické reprezentace jednotlivých strojových instrukcí a konstant potřebných pro vytvoření strojového kódu programu pro určitý procesor.
První řádek výše uvedeného strojového kódu přepsaný do assembleru pak může vypadat takto:

20 00 22 00 DC B2 21 E0 
-------------------------
[000] 20 00  FIM P0, $00 ; (Fetch Immediate reg, data) P0:=0
[002] 22 00  FIM P1, $00 ; P1:=0
[004] DC 12  LDM 12  ;  (Load Immediate data) A:=12 
[005] B2   XCH R2  ;  (Exchange reg) R2:=A
[006] 21   SRC P0  ;  (Send Register Control)
[007] E0   WRM   ;  (Write Main Memory)
... 

Celý článek (odkazy i instrukční sada) je na stránkách OctopusLAB: octopuslab.cz/intel-4004-slavi-padesatiny. Pokud si chcete vyzkoušet jednoduché základy, existuje i on-line simulátor: http://e4004.szyc.org/emu/. Principy, které si osvojíte, se jen v malých obměnách používají i v dnešních procesorech.


Co se asi už do papírové verze nevejde >


Instrukční sada

Mnemonic  Instruction       MODIFIERS
  NOP   No Operation       none
  JCN   Jump Conditional     condition, address  
  FIM   Fetch Immediate     register pair, data    
  SRC   Send Register Control  register pair
  FIN   Fetch Indirect      register pair     
  JIN   Jump Indirect      register pair    
  JUN   Jump Uncoditional    address  
  JMS   Jump to Subroutine    address  
  INC   Increment        register   
  ISZ   Increment and Skip    register, address
  ADD   Add           register
  SUB   Subtract         register
  LD   Load           register
  XCH   Exchange         register
  BBL   Branch Back and Load   data
  LDM   Load Immediate      data
  WRM   Write Main Memory 
  WMP   Write RAM Port   
  WRR   Write ROM Port   
  WR0   Write Status Char 0  
  WR1   Write Status Char 1  
  WR2   Write Status Char 2  
  WR3   Write Status Char 3  
  SBM   Subtract Main Memory  
  RDM   Read Main Memory  
  RDR   Read ROM Port   
  ADM   Add Main Memory    
  RD0   Read Status Char 0 
  RD1   Read Status Char 1 
  RD2   Read Status Char 2 
  RD3   Read Status Char 3 
  CLB   Clear Both   
  CLC   Clear Carry    
  IAC   Increment Accumulator 
  CMC   Complement Carry  
  CMA   Complement   
  RAL   Rotate Left    
  RAR   Rotate Right    
  TCC   Transfer Carry and Clear  
  DAC   Decrement Accumulator 
  TCS   Transfer Carry Subtract  
  STC   Set Carry  
  DAA   Decimal Adjust Accumulator 
  KBP   Keybord Process  
  DCL   Designate Command Line

[000] 20 00 22 00 DC B2 21 E0 
[008] F2 71 06 60 72 06 20 00 
[010] 22 00 DC B2 21 E4 F2 E5 
... 

Celý výše uvedený kód:

000 20 00 FIM P0,$00
002 22 00 FIM P1,$00
004 DC  LDM 12
005 B2  XCH R2
006 21  SRC P0
007 E0  WRM
008 F2  IAC
009 71 06 ISZ R1,$06
00B 60  INC R0
00C 72 06 ISZ R2,$06
00E 20 00 FIM P0,$00
010 22 00 FIM P1,$00
012 DC  LDM 12
013 B2  XCH R2
014 21  SRC P0
015 E4  WR0
016 F2  IAC
017 E5  WR1
018 F2  IAC
019 E6  WR2
01A F2  IAC
01B E7  WR3
01C F2  IAC
01D 60  INC R0
01E 72 14 ISZ R2,$14
020 40 20 JUN $020

Další odkazy

https://dbpedia.org/page/Intel_4004 (HW replika)
https://thehistoryofhowweplay.wordpress.com/2018/09/11/microprocessors/
https://www.4004.com/mcs4-masks-schematics-sim.html (kompletní souhrn)
http://www.vintagecalculators.com/html/busicom_141-pf_and_intel_4004.html (historické kalkulátory)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Von_Neumannova_architektura


Další stavebnice jsou trochu pokročilejší:
EK1 roboti
EDU_KIT2
EDU_KIT3Průběžně doplňujeme on-line dokumentaci pro projekty s ESP32. S popisem knihoven, ukázkami kódu a tutoriály.
Můžeme se domluvit na individuálním workshopu nebo konzultaci. V našem labu máme i většinu modulů, co používáme v ukázkách. Ozvěte se nám na info@octopuslab.cz.


3d-koncept

10. EDU_KIT1

Hlavní „stavebnice“ – pro výuku i rapid prototyping…
podrobnější popis: https://www.octopuslab.cz/edu-kit1/
Základem je Robot board: https://www.octopuslab.cz/vyvojove-desky/robot-board/

11

EDU_KIT basic – stavebnice – základní součástky (bez modulu ESP32 doit)

12

EDU_KIT1 v klasické elektroinstalatérské krabičce

13

15


20. EDU_KIT2

ESP32board + EDUshield1 + OLED displej:
Popis: https://www.octopuslab.cz/edu_kit2/

21

postanice do „racku“

22

Projekty: E-rouška,
Inteligentní pokojový Termostat
nebo Parallel garden – automatické hyroponie

23

zjednodušená varianta na ESP32boardu

30 – EDU_KIT3

zatím připravovaný koncept
ESP32board + externí RAM + barevný TFT displej

40 – CUBE

EDU_KIT1 + EDU_KIT2 + mechatronika
propojovací platforma

41

42

50 – BOXES – parts

51


60. Robotické vozítko


70. Mechatronika – kreslítka

90. Mertkur – Totem (metrické dírky)


(1) obecné maličké dílky

 • spojovací, pro Arduino, Raspberry, Merkur i Totem
 • distance (M3 výška 5/10/15..?)
 • spojka dist 10 + l20 + dist 10
 • rohová spojka na výrobu krabiček
 • propojovací dílky a redukce
 • rastrový prvek – záda, modul..
viz detailní spojení displej + deska (uprostřed obrázku)

2) krabičky – stavebnice Octopus BOX

 • dominantně octopus
 • modul 82×82, 1/3, 2/3

3) doplňková krabička

 • k transpaentní
 • nositelný náramek / ledvinka?

(4) sedmisegmentovky

samostané na nějaké podložce?
nebo celek 7 segmentů

(5) ovládání jeřábu

(možno 2/3) -> autíčko (6) a další (7)

 • obecná „příhradovina“? a dílčí prvky k motorům či servu

6) robotický podvozek – uchycení motorů / kol

 • modul uchycení DC motoru
 • modul celého podvozku – 2 motory
 • malý podvozek (MS)

7) mechatronika – servo dílky

 • pro kráčejícího robota nebo kreslítko
 • lineární posun

8) robotické ruka / rameno / klepeto

rozšíření bodu 7

9) co by se ještě mohlo hodit?

¨pomocná „ruka“ – držák


jak opracování?
vrtání?
samořezný vrut?
lepení?

100 let založení firmy Merkur

Spolu s Robodoupe 2.0 jsme přijali pozvání na oslavu kulatého výročí české legendární stavebnice Merkur. Proběhlo i krátké jednání o možnostech spolupráce a dalších možnostech využití moderních komponent.

OctopusLAB moduly si s Merkurem rozumí už od začátku, máme totiž za tímto účelem upravený zdvojený otvor, který splňuje „metrické“ rozměry (vzdálenost dírek je totiž 1 cm).

Několik ukázek z tradiční výukové „elektro“ stavebnice
Přednáška: Robotika a robotické soutěže.
Slavnostní zahájení – i za účasti pana starosty města a dalších osobností s Merkurem „spojených“.

První neformální část jednání – se spolumajiteli, úzkým vedením firmy a dalšími „zainteresovanými“.
České rodinné stříbro, národní poklad – tak nazývá kovovou stavebnici Merkur její největší sběratel a propagátor Jiří Mládek – na fotce vpravo (dole).
Jiří Rotta (Malostranské Robodoupě > @robodoupe20) je autorem některých výukových elektronických modulů a vyvíjí koncept robotických manipulátorů a dopravníkových pásů (#tovarnanastole)
OctopusLAB stručně nastínil možnost využítí ESP32 a Micropythonu. 

Jak se Merkur vyrábí? Dírky se do plechu „vyrazí“ na lisu raznicí
a některé další se pak i ohýbají a dále povrchově upravují.
Prohlídka „továrny“ se očividně líbila.

Rádi kombinujeme materiály a různé komponenty – Merkur (kov), Totem (plast) i 3D tištěné dílky. Naše stavebnice mají proto často řadu „metrických“ M3 dírek (1 nebo 2 cm od sebe), nejen pro vzájemné spojování, ale především pro možnost připojení dílků třetích stran.

10 let brmLABu

Brmlab je legendární hackerspace Prague – v komorní post Covid sestavě jsme se sešli, abychom oslavili kulaté desáté výročí. A byla to velmi příjemná geekovská akce:

stylové technologické „zádveří“
svého času nejspíš světový unikát – pivní automat na čip
jogurt s tekutým dusíkem – rychlá zmrzka
další příchozí
v každém koutě trochu retra
Představení našeho oslňujícího kroužku, ovládaného pomocí BLE a postaveného na open source shieldu – MOS-FET PWM

KiCad & Open hardware shields

K dispozici je několik komerčních programů pro kreslení schémat a návrh plošných spojů. Existují však i open source verze. Poslední dobou se stal velmi populární KiCad: https://kicad-pcb.org/ – a ten jsem se rozhodl otestovat a vytvořit v něm Open-hardware shield pro ESP32board.

K výstupním obvodům (relé a MOS-FET) jsem přidal i jednoduchou zdrojovou část s lineárním stabilizátorem (navíc je tam i ochranná a srážecí dioda D1).
Nejdříve si musíte nakreslené schéma převést do nově vytvořeného projektu. Po zhlédnutí základního tutoriálu by to mohl zvládnout každý.

Když se jednotlivým součástkám přiřadí „pouzdra“ (typ, druh, velikost), schéma se převede na desku plošného spoje. KiCad v základu neumí desku navrhovat automaticky, ale u jednoduchých zapojení se dá tzv. „routování“ velmi snadno dělat manuálně. Správně rozmístit součástky na desku, pohlídat si tloušťky čar, nebát se používat propojky… s každým novým návrhem určitě přijdete sami na dalších pár fíglů.

3D zobrazení je specialitou KiCadu. Máte možnost vidět, jak by mohl celý výsledek vypadat. A mohu potvrdit, náhled se shoduje.
Berte prosím ohled, že je to moje první práce v Kicadu, ale cílem bylo vytvořit i open-source hardware, takže i tento projekt je celý k dispozici na Githubu: https://github.com/octopusengine/kicad-iot-re-fet-shield1

Pokud víte, jak to upravit, doplnit, jak to navrhnout lépe, můžete se připojit k partě nadšenců a pomáhat některé projekty vylepšovat. To je jedním z cílů open-source, což je spolupracovat, učit se, postupně projekt vylepšovat a vzájemně si pomáhat.

A tady je výsledná realizace (k výrobě oboustranných PCB používáme „čínu“, konkrétně ALLPCB, často nám to doručí do týdne od zadání – a i s poštovným, clem a DPH vyjde pár prototypových kusů levněji, než kdekoli v Evropě). Stačilo jen osadit a můžeme zevrubněji testovat. Modul (shield) se dá připojit pomocí sběrnice OctoBUS na některou z našich specializovaných desek k mikrokontoléru ATtiny nebo k pokročilejšímu ESP32

hned následující den jsme mohli produkt otestovat (s ESP32 a BLE) a předvést na akci:
10 let brmlabu (prague hackerspace)

Next step: Electromobility

Aneb Kupujeme elektrický skútr.

Původě se příspěvek (stačil by tweet) měl jmenovat pouze „Máme elektrický skútr za Bitcoiny a dobíjíme ho ze solárních panelů“ a měl vyjít 22. 5. 2020 – na den přesně, kdy jsme si připomenuli desáté výročí „Bitcoin pizza day“: to byl den údajně první bitcoinové transakce za „zboží“, kdy si týpek z Floridy (Laszlo Hanyecz) koupil dvě pizzy za 10.000 BTC. Byl to průlom – místo 30USD někdo zaplatil pochybnými virtuálními penězi, které v té době prakticky NIKDO neznal.

V octopusLABu máme rádi moderní technologie. Někteří naši známí nás nazývají renesančními lidmi a influencery. S bezmála 15 tis. sledujícími na Instagramu na tom možná něco bude.
Pěstujeme zeleninu v autonomím hydroponickém systému, na střeše máme solární panely, longboard s LiOn packem má jen o něco menší motor a třetinovou baterii – ale to je jen sranda do parku.
Letos jsme zkusili používat elektrický skútr, jako „plnohodnotný“ dopravní prostředek po Praze – využíváním služby BeRider.


Teď budu už psát za sebe (Honza Č):
Motorky mě baví a pátým strojem se měl stát (stal? nevím) Ecooter.
Kdo by neznal Alzu – https://www.alza.cz/
Co na té společnosti oceňuji je, že má slušný sortiment v elektronice, že zafungoval hlídací pes (přišlo mi upozornění, že je zboží skladem), že přijímá Bitcoiny (nakonec jsem stroj kupoval na firmu a tam by bylo komplikovanější papírování, takže převod jsem si udělal externě a do firmy vložil už „fiat“). To je tak asi všechno. Snaha o info linku, kde pokaždé odpovídá jiný člověk (telefonem i mailem), kde je neexistující komunikační kanál přímo na prodejnu, a že zjevně skřehotavej zelenej skřet fakt motorky prodávat neumí. Proč? Aktuální stav nejlépe dopisem-popisem:

Otevřený dopis pro ALZA CZ:

Dobrý den –
další neznámé osobě, u které přistál jako horký brambor tento elaborát.

Upřímně – už mě to opravdu přestává bavit!

Za poslední týden jsem v Alze „komunikoval“ snad s tuctem lidí (telefony 5, maily 3, i osobně na pobočce 3) a zdá se, že můj požadavek dovolat se KOMPETENTNí osoby znalé problematiky Vámi prodávaného zboží ECOOTER – je nereálný.
Takový člověk v Alze zjevně neexistuje.

Usuzuji z předchozího toku informací, a především z toho, co jsem včera obdržel. Krabici, která přišla z Číny (o tom jsem věděl), ale krabici,
kterou v ČR – potažmo v Alze – zjevně NIKDO ani neotevřel, aby viděl její obsah? Motorka, ve stavu „postav si sám“ by mě možná bavila, kdyby to bylo ve stylu IKEA. (Tam totiž dávají hezké návody k sestavení)

V krabici nebyl ani náznak po návodu, natož českém.
Papírová bedna – uvnitř opevněná nerezovou docela těžko rozebratelnou konstrukcí, jejíž hrany se ukázaly jako ostré nože!
Taky si umím nechat poslat bednu z Číny – ale právě abych byl tohoto ušetřen, kupuju to v českém obchodě.

Uvnitř – zatím v nedobytné ocelové kleci – v igelitu (poctivě zabalený) polosestavený stroj. (nebudu přehánět, odmontovaná zrcátka, odpojené kabely – pouhé drobnosti za účelem transportu) A víc NIC?
Naštěstí mám telefon na technika prodejce (SK), který mi ochotně popsal, jak si otvevřít prostor pod sedadlem, kde je „dokumentace“ a tak nejspíš i anglický návod, jak si otvevřít prostor pod sedadlem. Otevírá se nezvykle u startování (většinou býval zámek u sedadla) a klíček šel dost ztuha (nechtěl jsem ho zlomit) a i teď, když už vím, jak na to, se otevření podaří na druhý-třetí pokus. Ale podaří, ok, to k Číně patří. Ono se to oběhá – snad.

Pod sedadlem: odpojená baterka, ok
Pytlík s dálkovým ovládáním, anglický stručný manuál, kde se píše, jak se k němu dostat (jak otevřít sedadlo) Výbornej vtip! Fakt, smějeme se tomu s kámošema už druhý den.


Jak uvést stroj do funkčního stavu?
Nějaké česky psané papíry?
Například slibovaný bianko technický průkaz?
Doklad o shodě? Záruční list? To si asi už moc vymýšlím. Začínám v duchu oceňovat úkol České obchodní inspekce (a to jsem z jisté části anarchista).

Je to má pátá motorka nebo skútr, ale tohle mi hlava nebere. Třeba předepsaná lékárnička (povinná a za pár stovek) o ní ani zmínka, že by bylo dobré si jí pořídit (jinde jí tedy dávají) – a já tu jednu mám, ale chtěl jsem psát obecně i pro jiné kupující – což by měl IMO ale zajistit prodejce.
Asi škoda slov. Co mě ale ve finále dostalo:
Podle postupu, který mi sdělil technik na dálku telefonem, jsem připojil baterku a otočil klíčkem – a NIC.
Ono to ani nepojede? Možná vybitá baterka.

Takže vydávám z krabice nabíječku, kde zase strohý anglicky psaný návod – s tím zásadní problém nemám. Tam se píše, že červená led svítí při nabíjení a zelená, když je nabito. Připojím – a oslní mě dvě stále svítící modré LED.
Legrace? Fakt ne. Na nabíječce se dočítám: „Flash light – charge“ – ok, při nabíjení to má tedy blikat, jinak je nabito, asi.
S baterkou se takto několikrát otočím ke skútru, aby byl výsledek stejný: NIC.


Zkusím jejich appku. Třeba uspěji tady, má to být smart a cool. Na účtence je jakési SN a na to ale appka hlásila, že číslo není dobře. Zase pár pokusů, hledám tedy jiné v/na motorce (sice nevím, proč mě to napadlo, ale už improvizuji). A tam tedy je malá ušmudlaná samolepka s nečitelným QR kódem, ale číslo se dá opsat, appka akceptuje, ale tím to končí. NIC.

Ilustrační foto ze stránek prodejce

Nacházím hned několik důvodů k odstoupení od smlouvy, hlavou mi bleskne i nemilá komunikace s ČOIkou? Nepatřím ale do této sorty lidí a ten skútr pořád chci (asi se mi divíte, prostě je to tak, svezl jsem se na něm u prodejce a chci ho – otázka jestli od Alzy)

Co mám tedy udělat pro to, abych byl spokojen – podobně jako ostatní vaši zákazníci, co si koupí varnou konvici, nabíjecí kabel nebo malé rádio? Nebo ti si to také musí sestavit a oživit sami? A to ani nemusí řešit povinné ručení, pojistky, získání SPZ… jsem ve fázi, že neznám ani správné VINko! Ale k čemu když to ani nejezdí, že.

Otázka do pléna:
Dát tomu ještě šanci?


EDIT 20.7.2020
Nakonec jsem to nějak zprovoznil, Alza a hlavní dovozce mi vyšli vstříc při nákupu druhé baterky, a po dvou měsících provozu mám najeto necelých 1500km. Chystám další článek, do kterého připravuji nějaké postřehy a pár grafů nabíjení a vybíjení (prvních deset cyklů)
.

BeRider – sdílený elektrický skútr do města.

Pozitivní příběh (sdílené elektrické skútry) – publikováno původně na FB – duben 2020.

Potřeboval jsem se po poledni přesunout na kraj Prahy – a MHD vychází na tři přestupy. Ve stejný okamžik mi v mailu přistává reklama na BeRider. Říkám si: „je hezky, venku se beztak nekoná žádnej koncert…, tak zkusím elektro skútr“.

13:05 stahuji appku a registruji se. Musím poslat foto občanky a řidičáku, a přístup k platební kartě… ale to beru. Z mobilu na pár kliknutí – hotovo. A za pár minut na to mail:
„Vítej mezi BeRiders!
Konečně to můžeš rozjet, tvé doklady jsou v pořádku!“
Koukám tedy do mapy v aplikaci, kde co stojí, najdu – rezervuju (rezervace platí 15 minut, příště operativně až budu blíže stroji) Před tím jsem raději shlédnul krátké instruktážní video, a je to i pro LAMY, 1-2-3 a jedeme.

13:58 Mobilem klikám „zahájit jízdu“, ozve se „cvak“. V kufru je přilba. Sedám a jedu.
Krása. Léto. Vymáčknul jsem z toho 65 (na sedmdesátce)
i do táhlého křeslického kopce mě to vyvezlo.

Dvě drobnosti:
1) blinkry mám na velkém 1200GS „jinak“, a elektroskůtr si při chybném blikání doprava můžete vypnout. Jednou se mi to na křižovatce stalo, ale dál si mozek už navykl.

2) Je to velmi tichý stroj. Takže mi jednou do cesty vjel naspeedovaný cyklista, naštěstí to má slušné brzdy a sám vážím asi víc, než skůtr, takže se dá udržet. Pohoda.

15:01 Přišlo mi to i mailem:
„Díky, že jsi BeRider!
Právě jsme ti vystavili účet na: Kč0.00″
Takže to nejlepší nakonec: do konce dubna jezdíme první hodinu gratis všichni.
Chcete ještě dalších 15 minut gratis? Při registraci a následné jízdě můžete uplatnit BeRider kód:​ kuoqOLyPRu

Tak asi tak.
Pro mne má „sharing“ tohoto typu budoucnost. Ty LIME koloběžky jsou jen hračky.

Hamik – další série článků

Již druhý rok jsme v kontaktu s „Hamíkovým koutkem“ – zábavně naučným magazínem zabývajícím se elektronikou a amatérským rádiem. Naše články tam vycházejí pravidelně – aktuálně každých 14 dní. Koukněte na některé z poslední ucelené série:

hamikuvkoutek146.pdf 7. Cesty k moderním technologiím
hamikuvkoutek144.pdf 6. Hodiny a teploměr – jednoduché projekty
hamikuvkoutek142.pdf 5. Web server a IDE
hamikuvkoutek140.pdf 4. Nastavení ESP32 – Micropython
hamikuvkoutek138.pdf 3. ESP32 a Micropython
hamikuvkoutek136.pdf 2. Robot Board s ESP32
hamikuvkoutek134.pdf 1. úvod do modulárního řešení s RPi, Arduino


HAM je mezinárodně používaný pojem pro radioamatéra. 
HAMÍK je tedy mladý, začínající, budoucí radioamatér.

Více zde: https://www.hamik.cz/


octopusLAB simple Word Press pages | donate BTC / LTC