Intel 4004 slaví padesátiny!


46. díl – OctopusLAB
Intel 4004 slaví padesátiny!

Čtyřbitový mikroprocesor Intel4004 byl prvním komerčně dostupným procesorem a předchůdcem osmibitové řady 8080. A jelikož spatřil světlo světa v roce 1971, slaví letos kulaté výročí. Rozhodli jsme se proto vytvořit speciální emulátor na EDU_KIT1 (ESP32 + Micropython), který můžete naživo vidět na letošním Maker Faire Prague 21.

Tento velmi „primitivní“ procesor se používal v jednoduchých kalkulačkách, pro řízení tiskáren a v dalších (dnes již mnohdy zapomenutých) projektech. Princip mikroprocesoru však v základu zůstává stejný. Proto by si vážní zájemci o číslicovou techniku měli alespoň na chvíli pohrát s tímto úžasným kouskem z historie. Sehnat a zprovoznit originál nemusíte, protože základ emulátoru už máme skoro rok v provozu:
https://github.com/octopusengine/micropython_4004-emul

První verze měla čtyřbitový vstup (páčkové přepínače) a čtyřbitový výstup (Ledky, na kterých jsme zobrazovali obsah střadače).

Není snadné popsat fungování celého procesoru v krátkém odstavci. Ale zjednodušeně: Program tvoří posloupnost instrukcí. Prováděná instrukce se načte do Instrukčního registru a je dekódována na sled dílčích kroků, které se mají vykonat.

Základem bývá práce aritmeticko-logické jednotky (ALU), ve které provádíme operace se střadačem (A – Accumulator) a vybraným registrem (R0-R15). Registry jsou čtyřbitové a složení osmibitového „Byte“ se provádí jejich sdružováním do dvojic (register pair). Práce s externí pamětí je složitější, musíme vždy nastavit adresu a až pak číst nebo zapisovat data.

Strojový kód

V následujícím odstavci můžete vidět fragment přesného souboru instrukcí přímo určený pro procesor i4004. Na prvních mikropočítačích jsme takovéto bloky natvrdo přepisovali do stroje (například PMI80). Je to hexadecimální zápis (šestnáctková soustava 0-F), kde 0 = 00 a 255 = FF).

[000] 20 00 22 00 DC B2 21 E0 
[008] F2 71 06 60 72 06 20 00 
[010] 22 00 DC B2 21 E4 F2 E5 
... 

I pro zkušeného programátora je strojový kód obtížně čitelný a ani bezchybně ho přepsat nemusí být úplně snadné. Proto se používá takzvaný Assembler, kterému je rozumět podstatně lépe. Jedná se o nízkoúrovňový programovací jazyk symbolických instrukcí. Jeho základ tvoří symbolické reprezentace jednotlivých strojových instrukcí a konstant potřebných pro vytvoření strojového kódu programu pro určitý procesor.
První řádek výše uvedeného strojového kódu přepsaný do assembleru pak může vypadat takto:

20 00 22 00 DC B2 21 E0 
-------------------------
[000] 20 00  FIM P0, $00 ; (Fetch Immediate reg, data) P0:=0
[002] 22 00  FIM P1, $00 ; P1:=0
[004] DC 12  LDM 12  ;  (Load Immediate data) A:=12 
[005] B2   XCH R2  ;  (Exchange reg) R2:=A
[006] 21   SRC P0  ;  (Send Register Control)
[007] E0   WRM   ;  (Write Main Memory)
... 

Celý článek (odkazy i instrukční sada) je na stránkách OctopusLAB: octopuslab.cz/intel-4004-slavi-padesatiny. Pokud si chcete vyzkoušet jednoduché základy, existuje i on-line simulátor: http://e4004.szyc.org/emu/. Principy, které si osvojíte, se jen v malých obměnách používají i v dnešních procesorech.


Co se asi už do papírové verze nevejde >


Instrukční sada

Mnemonic  Instruction       MODIFIERS
  NOP   No Operation       none
  JCN   Jump Conditional     condition, address  
  FIM   Fetch Immediate     register pair, data    
  SRC   Send Register Control  register pair
  FIN   Fetch Indirect      register pair     
  JIN   Jump Indirect      register pair    
  JUN   Jump Uncoditional    address  
  JMS   Jump to Subroutine    address  
  INC   Increment        register   
  ISZ   Increment and Skip    register, address
  ADD   Add           register
  SUB   Subtract         register
  LD   Load           register
  XCH   Exchange         register
  BBL   Branch Back and Load   data
  LDM   Load Immediate      data
  WRM   Write Main Memory 
  WMP   Write RAM Port   
  WRR   Write ROM Port   
  WR0   Write Status Char 0  
  WR1   Write Status Char 1  
  WR2   Write Status Char 2  
  WR3   Write Status Char 3  
  SBM   Subtract Main Memory  
  RDM   Read Main Memory  
  RDR   Read ROM Port   
  ADM   Add Main Memory    
  RD0   Read Status Char 0 
  RD1   Read Status Char 1 
  RD2   Read Status Char 2 
  RD3   Read Status Char 3 
  CLB   Clear Both   
  CLC   Clear Carry    
  IAC   Increment Accumulator 
  CMC   Complement Carry  
  CMA   Complement   
  RAL   Rotate Left    
  RAR   Rotate Right    
  TCC   Transfer Carry and Clear  
  DAC   Decrement Accumulator 
  TCS   Transfer Carry Subtract  
  STC   Set Carry  
  DAA   Decimal Adjust Accumulator 
  KBP   Keybord Process  
  DCL   Designate Command Line

[000] 20 00 22 00 DC B2 21 E0 
[008] F2 71 06 60 72 06 20 00 
[010] 22 00 DC B2 21 E4 F2 E5 
... 

Celý výše uvedený kód:

000 20 00 FIM P0,$00
002 22 00 FIM P1,$00
004 DC  LDM 12
005 B2  XCH R2
006 21  SRC P0
007 E0  WRM
008 F2  IAC
009 71 06 ISZ R1,$06
00B 60  INC R0
00C 72 06 ISZ R2,$06
00E 20 00 FIM P0,$00
010 22 00 FIM P1,$00
012 DC  LDM 12
013 B2  XCH R2
014 21  SRC P0
015 E4  WR0
016 F2  IAC
017 E5  WR1
018 F2  IAC
019 E6  WR2
01A F2  IAC
01B E7  WR3
01C F2  IAC
01D 60  INC R0
01E 72 14 ISZ R2,$14
020 40 20 JUN $020

Další odkazy

https://dbpedia.org/page/Intel_4004 (HW replika)
https://thehistoryofhowweplay.wordpress.com/2018/09/11/microprocessors/
https://www.4004.com/mcs4-masks-schematics-sim.html (kompletní souhrn)
http://www.vintagecalculators.com/html/busicom_141-pf_and_intel_4004.html (historické kalkulátory)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Von_Neumannova_architektura


Další stavebnice jsou trochu pokročilejší:
EK1 roboti
EDU_KIT2
EDU_KIT3Průběžně doplňujeme on-line dokumentaci pro projekty s ESP32. S popisem knihoven, ukázkami kódu a tutoriály.
Můžeme se domluvit na individuálním workshopu nebo konzultaci. V našem labu máme i většinu modulů, co používáme v ukázkách. Ozvěte se nám na info@octopuslab.cz.