MicroPython

Sledujte naše „open source“ zdrojové kódy na githubu pro vývojovou desku ROBOTboard nebo speciální ESP32board.

Pracovní verze naší dokumentace: https://docs.octopuslab.cz/basicdoc/
(zrod: červenec 2020, takže opravdu čerstvé)

Návod na instalaci celého systému je již postupně doplňován v dokumentaci:
https://docs.octopuslab.cz/install/
nebo na starší na samostatné stránce: ttps://www.octopuslab.cz/micropython-octopus/


Další část, kterou vyvíjíme je webserver IDE-editor:
https://www.octopuslab.cz/micropython-web-ide/


A koncem roku 2019 jsme se pustili do upy-shellu:
https://www.octopuslab.cz/upyshell/

A k tomu bylo potřeba napsat i jednoduchý „řádkový“ editor – zde na ukázce s krocením procesů a threadů:

 

Pro „pokročilejší“ doporučuji shlédnout toto video (od jednoho z vývojářů)

Případně i:


http://micropython.org/webrepl/

> Micropython-octopus() je ukázkové testovací prostředí (na obrázku z webrepl)

…..

>>> print("".join([str(i) for i in range(5)]))
01234  

>>> print("\n".join(["-"*i for i in range(4)]))         
-
-- 
---
...    

Zkoušíme také: https://thonny.org/


Micropython

install

sudo apt-get install git
sudo apt-get install build-essential

sudo apt-get install libffi-dev

cd ~ 
git clone https://github.com/micropython/micropython.git

cd micropython/ports/unix
make clean
make axtls

cd ~   
cd micropython

cd mpy-cross
make

cd ~  
cd micropython/ports/unix
make

./micropython 

>>>

ctrl+D

py->mpy

cd micropython/mpy-cross 
./mpy-cross ../../py-mpy/test.py