FET board

Pro spínání výkonovými MOS-FET tranzistory (12-24V, 1-8A)

Využívíme OCTOBUS na levé straně, datové piny D0-D3 (přes jumpery)

Spínáme přes optočlen, který nám sepne vstupním napětím, spínání TTL neotevře FET naplno a ten pak jede na menší výkon a k tomu víc topí.

Základní zapojení jednoho kanálu jsme převzali z odzkoušené verze v IoTboardR6 - 1k až 2k (podle VIN)
R4 - 300 - 1k
R3 - 10k -30k

Vybrané parametry některých MOS-FETů

Typ      mOhm    V     A
-----------------------------------------------
IRF540     70    100     33   * 
IFR640    180    200     18   x
IRF840    850    500     8   x
IRFZ44     17     55     49   *
IRF4905    20     55     74   *
IRF1404     4     48     84   *
-----------------------------------------------


Test spínání LED pásku a větráku přes ROBOT board