OctoBUS

Naše vývojové desky (čtvercové FIRST/UNI/DEV/ROBOT i menší ESP32, EDUshield, FETboard) mají v horní části celou nebo částečnou sběrnici, která slouží k vzájemnému propojování modulů do složitějších systémů. (máme i jiné druhy/tvary/velikosti)
Universální sběrnice OCTOBUS má především: I2C + SPI + UART + ONEWIRE + Data a napájení (3 i 5V)

Na každé desce vpravo je sběrnice úplná: OCTOBUS-R
SDA | SCL | 3V3 | GND | MOSI | MISO | SCLK
5v | GND | 3V3 | D0 | D1 | D2 | D3

Částečné SPI (OCTOBUS-L/SPI DISPLAY)
MISO je nahrazeno SCE0 (přímé „chip enable“ pro SPI 8 segment LED)


Speciální datové linky:
DEVboard: D0=#18 | D1=#4 (RPi one wire) | D2=TXD | D3=RXD
na ROBOTboard jsou D0-D3 připojitelné JUMPery  a nebo pomocí drátků libovolně konfigurovatelné