Micropython – deploy()

3.2. Jak nahrát systém octopus do Micropythonu, který není verzí s octopus_initial?

 1. Klasicky pomocí esptool provedete erase a nahrajete „svojí“ verzi Micropythonu pomocí flash. (Nebo oficiální verzi ze stránek Micropythonu)
  Popis je na „předchozí“ stránce:
  https://www.octopuslab.cz/micropython-octopus/
 2. V prostředí Micropythonu se připojíte se k internetu:
import network 
n = network.WLAN() 
n.active(1) 
n.connect("ssid", "heslo") 

Můžete použít copy&paste celého bloku popmocí „CTRL+E“ (nezapomeňte si vyplnit svoje ssid a heslo)

3. Po úspěšném připojení k WiFi pak stejným způsobem spustíme následující kód (který kopíruje soubor tar z našeho cloudu)

Tento blok kódu můžete zkopírovat celý pomocí CTRL+E do ESP v prostředí Micropythonu
ale je tu také nová možnost využít uPip (micropython-octopuslab-installer).

def deploy(url):
  import sys
  import os
  import lib.shutil as shutil
  import upip_utarfile as utarfile
  import urequests

  res = urequests.get(url)

  if not res.status_code == 200:
    return

  def exists(path):
    try:
      os.stat(path)
      return True
    except:
      return False

  t = utarfile.TarFile(fileobj = res.raw)

  for f in t:
    print("Extracting {}: {}".format(f.type, f.name))
    if f.type == utarfile.DIRTYPE:
      if f.name[-1:] == '/':
        name = f.name[:-1]
      else:
        name = f.name

      if not exists(name):
        os.mkdir(name)
    else:
      extracted = t.extractfile(f)

      with open(f.name, "wb") as fobj:
        shutil.copyfileobj(extracted, fobj)

def shutil():
  print("System download > (initial octopus modules)")
  import upip
  print("Installing shutil")
  upip.install("micropython-shutil")
  print("Running deploy")

(Pozor, předchozí dlouhý zkopírovaný blok je v ESP dostupný jen do dalšího resetu nebo vypnutí, pak by se muselo to celé provádět znovu)

A potom můžete už „jednoduchým“ způsobem provést deploy:

shutil()
deplUrl="https://octopusengine.org/download/micropython/stable.tar"
deploy(deplUrl) 

Ale jak jsme již zmínili, je tu také nová možnost využít uPip (micropython-octopuslab-installer).


Tato stránka je pouze specifické upřesnění celého návodu:
https://www.octopuslab.cz/micropython-octopus/