DoIt adapter

Sestava pro 4-bitový vstup a výstup.
Použita byla v emulátoru i4004
Snažili jsme se o maximální kompatibilitu a zachování kontinuity.
Na DOIT adapter se nám vešly i dvě tlačítka (v novější verzi jsme je umístili symetricky)

Tuto zmenšenou a odlehčenou variantu ROBOT boardu jsme vytvořili díky potřebě pro více IoT modulů, na které se využíval modul DoIt s ESP32 právě ve spojení s ROBOT boardem.

Srovnání různých verzí pro ESP nebo ESP-doit
ROBOT board – v IoT projektech nevyužívá navrhované možnosti – postačí jen úplný základ konektivity