Home Assistant

https://github.com/octopuslab-cz/home-assistant


github: https://github.com/home-assistant
https://www.home-assistant.io/integrations/

Doplňky

File editor
Advanced SSH & Web Terminal
Mosquitto broker
Tor
ESP home

 • sensor (senzor)
 • binary_sensor (binární senzor)
 • text_sensor (textový senzor)
 • light (osvětlení)
 • switch (spínač)
 • fan (ventilátor)
 • cover (žaluzie, rolety)
 • climate (klimatizace)
 • remote_receiver (přijímač dálkového ovládání)
 • remote_transmitter (vysílač dálkového ovládání)
 • display (displej)
 • camera (kamera)
 • binary_output (binární výstup)
 • output (výstup)
 • template (šablona)
 • time (čas)
 • wifi_signal (WiFi signál)
 • uptime (doběh)
 • version (verze)
 • wifi_info (informace o WiFi)
 • wifi_signal (signál WiFi)
 • wifi_strength (síla WiFi)
 • i2c (I2C komunikace)
 • uart (UART komunikace)
 • spi (SPI komunikace)
 • esp8266_pwm (PWM pro ESP8266)
 • esp32_pwm (PWM pro ESP32)
 • esp8266_pwm_rgb (RGB PWM pro ESP8266)
 • esp32_pwm_rgb (RGB PWM pro ESP32)
 • esp32_rmt_channel (kanál RMT pro ESP32)
 • esp32_touch (dotykový senzor pro ESP32)

Šablony (templates) v ESPHome se používají v různých situacích, když potřebujete provést složitější manipulace s daty nebo hodnotami z jiných prvků. Zde jsou některé příklady použití šablon v ESPHome:

 1. Transformace dat: Můžete použít šablonu k transformaci dat z jednoho formátu do jiného. Například, pokud máte teplotní senzor, který posílá hodnoty ve stupních Celsia, a chcete je zobrazit ve stupních Fahrenheita, můžete použít šablonu k převodu hodnot.
 2. Složitější podmínky: Šablony umožňují vytvářet složitější podmínky než je možné s běžnými výrazy v ESPHome. To může být užitečné, pokud potřebujete provést akci na základě více než jedné podmínky nebo na základě hodnoty jiného prvku.
 3. Zpracování textu: Pokud potřebujete analyzovat nebo manipulovat s textovými řetězci posílanými nebo přijímanými z jiných zařízení, můžete použít šablonu k extrakci určitých informací nebo provedení operací s textem.
 4. Dynamické nastavení konfigurace: Šablony umožňují vytvářet dynamické konfigurace na základě aktuálních hodnot. Například můžete dynamicky nastavit rychlost ventilátoru na základě aktuální teploty.


Zigbee – nastavení / zařízení a služby / přidat integraci (LD=vlevo dole)


Home Assistant – https://www.home-assistant.io
core architecture https://developers.home-assistant.io/docs/architecture/core
API https://developers.home-assistant.io/docs/api/websocket/
Templates – Lambda https://esphome.io/guides/automations#config-lambda


RPi: https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi

1. Select Choose OS.
2. Select Other specific-purpose OS > Home assistants and home automation > Home Assistant.
3. Choose the Home Assistant OS that matches your hardware (RPi 3 or RPi 4).

homeassistant.local:8123
http://192.168.42.169:8123/
Tasmota
| https://github.com/arendst/Tasmota/ | https://tasmota.github.io/docs/ | https://tasmota.github.io/install/


ESP Home
| https://esphome.io/index.html | https://docs.platformio.org/en/latest/projectconf/index.html


https://www.homeassistant-cz.cz
blog.vyoralek.cz
https://www.root.cz/serialy/home-assistant-a-domaci-automatizace
https://esphome.io/components/display/index.html
https://esphome.io/components/display/max7219
https://community.home-assistant.io/t/integration-7-segment-display-max7219-in-ha/700521Add-on/MQTT-IO https://github.com/hassio-addons/addon-mqtt-io
https://github.com/hassio-addons/addon-mqtt-io/blob/main/mqtt-io/DOCS.md


Další odkazy:

https://community.home-assistant.io/t/esphome-and-using-yaml-to-program-automation-on-the-esp-32/187383
https://community.home-assistant.io/t/bitcoin-cryptocurrency-dashboards/563576
https://community.home-assistant.io/t/how-to-track-crypto-in-home-assistant/316051


YT playList