Micropython – uPyShell

V Octopus LAB se zaměřujeme na ESP32 ve spojení s Micropythonem. Hledáme limity a možnosti maximálního zjednodušení práce s mikrokontrolerem. Využíváme výborných vlastností Micropythonu (objektové, modulární, file-sytem…) v tuto chvíli už trochu na doraz, zápolíme s rychlostí i s velikostí paměti RAM i s omezeními dostupných standardních knihoven.

Na akci „hardwarové Pyvo 2019“ jsme představili náš #uPyshell (čti: u Pyšel) Vzniklo to trochu jako recese pro vánoční besídku, ale pravda, že příkazy: ls(„examples“), mkdir(„newTest“), cp(„f1″,“f2“), cat(„file.py“) jsme používali už dříve, ale psát („parametry“) je trochu otravné, když command lajna to má elegantně jen s mezerama.
(A to nemluvím o esptool, ampy, „kill“ screen..)

Takže pro jednoduchou práci se soubory, editaci nebo testování „paralelních“ procesů si zavolám:

>>> from shell import shell # často bývá už "přednastaveno"
>>> shell()         # a jsem v "Linuxu" - zkusíme "help": 
uPyShell:~/$ help
octopusLAB - simple shell help:
  ---------+--------------------------+--------------------
      | F: file name       |
      | M: "main.py"       | octopusLAB 2020
  ---------+--------------------------+--------------------
   clear | clear display      |
    free | free RAM (memory)    |
     df | Disk Free (flash)    |
     cd | Change Directory     | cd examples / cd ..
    pwd | Print Working Dir.    |
     ls | LiSt files and dir.   | ls examples
   mkdir | make directory      | mkdir newdir
     cp | CoPy F (defaul M)    | cp test.py back.py
     rm | ReMove F         | rm test.py
    top | main proces info     |
    wifi | wireless "fidelity"   | wifi on / wifi scan
    ping | Packet InterNet Groper  | ping google.com
  ifconfig | wifi InterFace conf.   |
    wget | wget URL subdir download | wget https://my.web/f.py
    find | find "text"       | find oled
    cat | concatenate F (defaul M) | cat back.py
    edit| edit (defaul M)     | simple "line editor"
     ./ | run F          | ./examples/blink.py
      | run F & > process/thread | run examples/blink.py &
    exit | back to uPy       | > Micropython
  ---------+--------------------------+---------------------

Práce s adresáři a se soubory

90% si vystačíme s ls, cd, find, mkdir, top, find, free….a to už nám tam běží, navíc přidáváme „edit“ (jednoduchý řádkový editor pro malé python programy) a „run“ pro jejich spouštění.

zde první ukázka spouštění jednoduchého kódu běžícího pak v samostatném vlákně
„kill“ zatím korektně neumíme, tak není ve stable verzi naimplementován
ukázka, jak vypadá spuštění v samostatném „vlákně“
v jednoduchém řádkovém editoru „edit“,
který je už součástí uPyShellu

Internetové připojení a práce s Wifi

$ ifconfig – nastavení a konfigurace připojení WiFi
$ ping „host“ – klasický „ping“ – odezva vzdálené IP
$ wget url-file – zatím alfa, kopíruje defaultně do adresáře download, který je nutno vytvořit: $ mkdir download
$ upgrade – základ už je
$ wifi param:
wifi on, wifi off (on = wifi on + connect, off = wifi disconnect) a wifi scan

testujeme: ifconfig, ping a wget

Více „souběžně běžících procesů“

Na test se dá použít sleep 10 (pauza 10 vteřin) která když se spustí s „&“ na konci: sleep 10 & , tak se rozběhne v samostatném vlákně / procesu. Stejně tak spouštíme ukázku – blikání ledky:
run examples/blink.py &
Běžící procesy pak vidíme v top – zatím není jednoduché je ukončit, máme značná omezení – takže řešíme dočasně resetem – ale pracujeme na tom.

Jak spustit blikání ledky jako samostatný proces.
S „&“ na konci příkazu (odděleno mezerou)
Po spuštění si ledka vesele bliká a my máme stále k dispozici práci v shellu!
Není problém spustit i více než dva nebo tři souběžně běžící procesy. (v top vidíte fialově)
Dokonce to funguje i s přerušením (vložené IRQ 9 -> to bylo stisknuto tlačítko)
Testovali jsme skoro 20 vláken, to už je ale značně zpomalené a poněkud nestabilní
(_thread je stále v experimentálním režimu)

V několika vteřinách můžete vidět, o co jde a jak to asi celé funguje

Link na „core“ zdroj:
https://github.com/octopusengine/octopuslab/blob/master/esp32-micropython/shell/__init__.py

pracovní verze – krátký workshop:
https://docs.octopuslab.cz/ws-upyshell/