FIRST board2

Je menší verzi naší FIRST board, navrhnuli jsme jí pro udržení formátu s ESP32board.