esp32-pripojeni

52. díl – OctopusLAB
ESP32 – připojení a instalace systému

O instalaci Micropythonu do ESP32 jsme už psali ve 27. díle (Hamík 184). Tentokrát se zaměříme na některá doplnění či upřesnění a především na zásadní novinky a změny. Na následujícím obrázku jsou varianty modulů s ESP, se kterými běžně pracujeme. Zvýrazněn je název modulu a také jak se hlásí „ovladač“ převodníku UART/USB.

 1. ESP32-WROVER (ESPRESSIF) – „známka“, která dnes existuje už v několika provedeních (verze C2/C3, s rozšířenou pamětí 4/8M).
  My používáme například ESP32-S s přidaným konektorem na externí anténu nebo základní verzi označenou ESP-WROOM-32.
 2. ESP32 – speciální programovací modul s „drátěnými“ konektory, který umožňuje naprogramovat „známku“ ještě před osazením. Na obrázku je verze pro větší modul, klasický má piny rozmístěny po části obvodu ve tvaru „U“.
 3. ESP32 – DoIt (15×2 pinů). Základní a velmi rozšířená verze modulu s USB konektorem, programátorem a vestavěnou LED (a jednou signalizační LED). Plete se s dalšími variantami, které mají pinů více (například 2×19), ty ale nepoužíváme. Hlásí se jako Silicon Labs CP210x to UART Bridge (COMx).
 4. ESP32-WROOM (2×10 pinů). Kompaktní verze, kterou jsme nahradili vlastními deskami.
 5. ESP32board1 – neosazená verze 2 s externím programátorem (6).
 6. Samostatný převodník UART/USB, který používáme k programování.
  Hlásí se také jako Silicon Labs CP210x to UART Bridge (COMx).
 7. ESP32board – částečně osazená verze 6 s FTDI. Hlásí se jako USB Serial Port (COMx), námi předkonfigurováno i jako Octopus Lab.

Správce zařízení vyvoláte výběrem v menu po stisknutí symbolu Windows spolu s X (Win+X). V sekci Porty (COM a LPT) uvidíte jaký ovladač má vaše ESP a jaký COM port byl přidělen. My si ho většinou i dodatečně změníme na COM6, protože pak snadněji kopírujeme připravené skripty. Pokud se ESP nepřipojí nebo se s ním následně nedá komunikovat, bývá velmi častou závadou špatný USB kabel.


Pro stručné shrnutí si připomeňme první dva kroky, co je potřeba stáhnout do počítače (pomocí kterého budeme s ESP pracovat).
1. Nástroj pro inicializaci (mazání) ESP a přesouvání souborů do ESP se jmenuje esptool (dl.espressif.com/dl/esptool-2.6.1-windows.zip
– stáhnout a rozzipovat ve svém pracovním adresáři).
2. Aktuální binární soubor Micropythonu lze použít ve dvou variantách. Pro speciální projekty (s externí pamětí RAM nebo WiFi komunikací pomocí ESP now) můžete vycházet z původního návodu a nainstalovat si náš upravený Micropython: octopusengine.org/download/micropython/micropython-octopus.bin, ale pokud výše uvedená rozšíření pro své projekty nepotřebujete, stáhněte si raději poslední verzi vanilla: micropython.org/download/esp32/.
Celý postup je rozepsán v naší dokumentaci: docs.octopuslab.cz/install_win/.Pak v příkazovém řádku Windows zadáme postupně:

esptool.exe --chip esp32 -p COM6 erase_flash 
esptool.exe --chip esp32 -p COM6 write_flash -z 0x1000 ./micropython-octopus.bin

Během první části instalace Micropythonu erase_flash, kdy se po spuštění esptool vypisuje sekvence  Connecting........_____....._____.....____,
je někdy nutné na chvíli na ESP zmáčknout tlačítko BOOT.


O možnosti rozšíření Micropythonu o vlastní moduly jsme si již zmínili v původním popisu u metody octopus_initial.setup(). Máme více možností, připomeneme tři základní varianty.

 1. Rozšíření je implementováno do samotného Micropythonu (což využíváme ve forku micropython-octopus).
 2. Máme možnost si přihrát vlastní modul (například do adresáře /lib), což je například celý Octopus FrameWork.
 3. Varianta, na kterou se zaměříme je využití pip (package installer for Python), v případě Micropythonu upip.

53. díl – OctopusLAB
instalujeme octopus framework

Pokud jste postupovali podle návodu v minulém díle, měl by se vám po restartu ESP zobrazit prompt interaktivního Pythonu >>>.
Když je tomu tak, gratulujeme! Máte funkční MicroPython.
Pokud se na obrazovce nic nezobrazuje zmáčkněte ENTER nebo CTRL+D (sw reset) případně CTRL+C (přerušení běhu programu). Některé možnosti terminálového výpisu, který informuje i o aktuální instalované verzi MicroPythonu, jsou zde:

# Verze našeho uPy
MicroPython v1.14-6-gab6d856ac-build-octopusLAB-espnowmod on 2021-02-16; ESP32 module (spiram) with ESP32

# Vanila 1.17
MicroPython v1.17 on 2021-11-22; ESP32 module with ESP32
Type "help()" for more information.
>>>

Ve druhém případě vidíme, že je instalována verze 1.17 z 22. 11. 2021. Nové „nestabilní“ verze jsou vydávány i několikrát týdně. Všechny změny zahrnuté v nové verzi jsou přehledně zaznamenány v příslušném příspěvku (commitu) v MicroPython repozitáři (https://github.com/micropython/micropython/commits/master).

Zkoušíme i různé verze ESP32 a před zapájením do našich modulů se nám osvědčilo je otestovat. Což spočívá v instalci MicroPythonu a provedení několika základních kontrol (paměť, WiFi, BLE…)Ve starších návodech jsme popisovali jak nainstalovat náš upravený MicroPython. Pokud máme však čistý (vanilla) MicroPython, musíme instalovat dodatečně nejen celý balíček knihoven, ale i základní „instalátor“ (deploy). Pro nahrání Frameworku Octopus do MicroPythonu využijeme balíčkovací metody upip.
Níže uvádíme kompletní kód. Můžete použít copy&paste celého bloku (nezapomeňte si správně vyplnit svoje ssid a heslo). Bez komentářů se jedná pouze o osm řádků kódu!

import network
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect('ssid', 'password') # aktualizujte pro vaši WiFi

Po připojení k WiFi můžeme přejít ke stažení metody deploy() z octopuslab_installer a následně k samotné instalaci:

import upip
upip.install('micropython-octopuslab-installer')
# počkejte chvíli na dokončení instalace

from lib import octopuslab_installer
octopuslab_installer.deploy()
# sledujte průběh stahování

V tuto chvíli máte připraveno ESP s nejnovější verzí MicroPythonu a aktuálním souborem knihoven pro snadnější vývoj vašich projektů.

Jelikož původní nastavení WiFi bylo jen dočasně uloženo v RAM, je vhodné si WiFi nastavit a do zařízení uložit natrvalo.
Příkazem setup() (je to Python metoda, proto ty závorky) vyvoláme nastavení. Zde zvolením w přejdeme k nastavení (přidání) naší WiFi.
V submenu se po volbě a (add – přidání) nastaví SSID (název sítě) a PASSWORD (heslo do ní). Po cw (connect wifi) by mělo dojít k připojení.Toto se už nevejde – soukromé poznámky!

pracovní listy – Micropython hamík – pdf – videa + soc insta a twitt.
prompt
setup – device, io, wifi
free ram
ftp
základy s holým esp: teplota, hall, …
shell()

představení EDUKIT1,2 a nová 3! (plán klalkulačka, domovní alarm,
emul MK 14 Science of Cambridge, 1977
4. Instalace Micropythonu – asi i nové video,
celá strana se všemi úskalími a možnostmi

Metodické listy pro kroužky – sada jednoduchých projektů, tutoriály, návody, co a jak. Soutěž? Nabídka desek zdarma za příslib projektu a foto + „dokumentace“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *