Worshop-micropython-examples

ukázky – na pár řádků

octopus()
w()
time_init()

zobrazení času:
get_hhmm()
'12:29'
get_hhmm("-")   > parametrem je "separátor" - defaultně ":" 
'12-29'     
 
jednoduché hodiny: 
modul ESP32 s ROBOTboard a 7-mi segment Displejem (8 číslic, obvod max)

w()        > připojení k internetu - správně nastaveno v setup() 
time_init()    > ze serveru se stáhne aktuální čas (i datum)
d7 = disp7_init() > inicializace sedmisegmentového displeje

def clock():
…  d7.show(get_hhmm("-"))
…  sleep(0.5)
…  d7.show(get_hhmm(" "))    blikání pomlčky - vidíme, že to žije  
…  sleep(0.5)
…
while True:
…   clock()


další možnost: 
from examples.clock import clock
nebo využití: 
get_hhmmss()

zdrojový kód > https://github.com/octopusengine/octopuslab/blob/master/esp32-micropython/examples/clock.py 
   

RGB

barva na pozici "3":
ws.color(RED,3)

náhodné zobrazení barvy:
>>> from util.rgb import wheel
>>> def rnd_rgb():
... col = wheel(urandom(1)[0])
... wp.color(col)

while True:
  rnd_rgb()
  sleep(1)


varianta:
from util.rgb import random_color

while True:
  ws.color(random_color())
  sleep(1) 


barva podle intenzity světla:
while True:
... map(get_adc_aver(),500,4000,0,255)
... sleep(1)     
 
from util.ws_rgb import wheel
def li():
…   li = get_adc_aver()
…   print(li)
…   val = map(li,500,4000,0,255)
…   col = wheel(val)
…   np[0]=col
…   np.write()
…

simulace termostatu:
změří se teplota a když je větší než zadaná, RGB svítí červeně,
když je menší svítí MoDře, a když je v limitu, svítí (bliká) zeleně

temp = 22
limit = 3
d = temp_init()   > inicializuje dallas teplotní čidlo

def oneTemp():
... t = get_temp(*d)
... if t > temp + limit: 
...  RGB(RED)
... if t < temp + limit:
...  RGB(BLUE)
... elseif:
...  RGBblink(GREEN)

barva podle twitteru: 
from examples.twitter_rgb import twitter_rgb
#cheerlights
http://api.thingspeak.com/channels/1417/field/2/last.txt
ws.color( twitter_rgb ())

zdrojový kód > https://github.com/octopusengine/octopuslab/blob/master/esp32-micropython/examples/twitter_rgb.py 

 
   
oled displej a jeho možnosti pro zobrazení průběžně měřených dat v projektu Parallel garden

web server

octopus()
w() 

from examples.webserver1 import *
s = webserver_init()

a pak:
webserver_run(s)
kde je:
while True:
    …   webconn(s)
    … 
zdrojový kód >
https://github.com/octopusengine/octopuslab/blob/master/esp32-micropython/examples/webserver1.py 


api - coinmarketcup:
from examples.get_bitcoin import bitcoin_usd
bitcoin_usd()
11655.61 

zdrojový kód > 
https://github.com/octopusengine/octopuslab/blob/master/esp32-micropython/examples/get_bitcoin.py     

Automatické spouštění po startu pomocí main.py

octopus()
file_copy("examples/clock.py") > main.py
r()

printTitle(„clock.py“)print(„this is simple Micropython example | ESP32 & octopusLAB“)print()>> https://www.octopuslab.cz/workshop-micropython/