workshop1

možnosti a základní osnova:

 • elektronika
 • kybernetika
 • internet věcí

úvod do „problematiky“ (léto 2019)

(1) O nás
(2) Úvod do kybernetiky – trocha historie
(3) Elektronický obvod? To není žádná duchařina
proud / napětí / dioda / tranzistor
logické hradlo / klopný obvod
(4) Mikroprocesor
(5) Číslicová regulace
(5.2) Programování – a WS2: základy Micropythonu
(6) Trendy kódování
(6.2) Blockly a Node red
(7.1) ESP32 – moderní mikrokontroléry
(7.2) Robotika / Mechatronika
(8.1) Práce s ESP32 – a úvod do Micropythonu
(8.2) MQTT a IoT
(8.3) Open-source software
(9) Využití technologie Blockchainu?


O nás:

 • Baví nás přivádět vědeckou fikci do reality
 • Navrhujeme jednoduché moduly – od testovacích pokusů „jak by něco mohlo fungovat“ po funkční prototyp, který je i finálním produktem
 • Rádi bychom podpořili vznik nové generace tvořivých, zvídavých
  a trpělivých kutilů a bastlířů

I nejsložitější (zdánlivě nepochopitelné) přístroje se skládají
z jednoduchých částí.

Naším krédem je tvoření a spolupráce s využitím nejmodernějších technologií, kam řadíme například tyto oblasti:


Buzzword je slovo nebo fráze, které se staly aktuálně populární.
Může se jednat o odborné termíny nebo figurativní obraty používané,
protože jsou zrovna v módě nebo pro zanechání dojmu na druhé. @wiki

(už i slovo buzzword je buzzwordem 🙂

Lidé, kteří tyto výrazy používají, jim velmi často sami nerozumí.
A právě sem řadíme i termíny:
Průmysl 4.0 | Smart Home | Smart city | Internet of Things…
Když tyto pojmy trochu objasníme a oddémonizujeme – možná nám jejich původní smysl (nebo spíše obsah, který nesou) přijde přínosnější.
Za pár let však bude na světě několik miliard zařízení, které budou součástí IoT – a monokultura (velká série od jednoho typu) bude hrozbou, které je oprávněné se obávat.

Elektronický obvod? To není žádná duchařina

Mlýnek a vantroky ( dřevěné koryto, kterým proudí voda)

Představte si potok, na kterém je mlýnek. Mlýnek se točí, když je dostatečný proud vody, která teče korytem potoka (nebo zde: dřevěné vantroky) Podobně, když vodičem teče elektrický proud, může roztočit motor nebo rozsvítit žárovku.

V obou případech je potřeba nějaký zdroj (tekoucí vodě dodává energii gravitace – voda teče „dolů“, elektřina proudí díky rozdílu potenciálů, které nazýváme napětí), dále pořebujeme „cestu“, po které je energie unášena/přenášena (koryto potoka nebo vodič-drát) a potom něco, co energii přijímá/spotřebovává (mlýnek, motor nebo žárovka/ LEDka)

Vodič elektřinu vede, kdežto polovodič jí vede jen za určitých podmínek.
Například dioda – vede proud pouze jedním směrem (podobně jako zpětná
klapka u digestoře.

…ukázka – jak si zopakujeme bez vzorečků a složitých definic základní pojmy, které nám postačí v této analogii pro pochopení dalších složitějších částí

Svítivá dioda v obvodu s baterií

Tranzistor – jako elektronický spínač – je podobný jednoduchý mechanickému stroji (páka/kladka), kdy malým proudem je spínán větší proud – a díky malým rozměrům je základním stavebním prvkem integrovaných obvodů.

                  

Z tranzistorů jsou poskládána jednoduchá logická hradla (AND/OR/NOT…)
a z hradel pak nezbytné prvky procesoru počítače: klopné obvody, posuvné registry, paměťové buňky…

Attiny85 – mikrokontrolér firmy Atmel

MQTT

Internet věcí vyžaduje obrovskou škálovatelnost v síťovém prostoru, aby zvládl nárůst zařízení. S miliardami zařízení, které jsou přidávány do internetového prostoru, hraje IPv6 hlavní roli při řešení škálovatelnosti síťové vrstvy. CoAP od IETF, ZeroMQ a MQTT poskytly odlehčený přenos dat. „MQ“ v „MQTT“ pochází z produktové řady IBM MQ řady zpráv: (Message Queuing Telemetry Transport)
Zdroj: Wikipedia

MQTT je tedy jednoduchý centralizovaný protokol sloužící nejčastěji pro použití s nejrůznějšími senzory IoT (Internetu věcí).
Lze jej však využít i pro přenos mnoha jiných, například telemetrických dat. Základem je princip typu zveřejnit/odebírat (publish/subscribe).

Zařízení s funkcí zveřejnit odesílají zprávy zprostředkovateli (broker), který na základě přihlášených odběrů provede třídění a přeposlání
uživatelům. Klient-uživatel může zároveň publikovat i odebírat.