esp32-board-page

Destičku ESP32board jsme původně zamýšleli dodávat již osazenou, ale vzhledem k několika variantním projektům – a podle toho různým možnostem zapojení – je k dispozici i neosazená.
Je ale nutno počítat s tím, že je z velké části SMD (miniaturní součástky s povrchovou montáží), což není úplně pro „začátečníky“ s nedokonalou páječkou a bezolovnatým cínem.
K distribuci jsme nabídli již verzi 3, nyní testujeme verzi 4 (červen 2020) a máme rozpracovánu variantu verze 5, takže nezahálíme.

Prototyp: verze 1 – základ se nemění
Deska 68 x 50 mm, rozteče dírek (3.2) 60 x 40.

Zde je schéma základní minimalistické verze, která umožní naprogramovat ESP a spustit jednoduchý projekt. Toto zapojení budou mít stejné i rozšířené varianty. Základem je modul ESP32, a pak jen pár drobných součástek:
R4 a R5 – 10k (některé „známky ESP“ to mají již osazeno, takže podle potřeby)
C4 – 100n (SMD keramický)
a tlačítka BOOT a RESET.
Tlačítka jsme zvolili schválně různá, aby se nám nepletly. Menší RESET je určen pouze k restartu systému (a nemusí být ani použito), kdežto BOOT používáme i jako uživatelské tlačítko pro některé z projektů – a tak bylo vhodné je odlišit zásadně.

Novější verze mají na zadní straně dva tranzistory (T1 a T2), které umožní pohodlněji (bez mačkání tlačítka BOOT) přeprogramovat modul. Ale pro první experimenty nebo pro realizaci jednorázového projektu nejsou nezbytné.

Deska osazení.
Na obrázku vidíte oranžově označeny výše zmíněné součástky.

Základní zapojení:
projekt Teploměr s OLED displejem
Plochý kabel je připojen na UART_PROG

Zdrojová část

Základem je zdroj 3,3V, který nám dodává lineární stabilizátor (spolu s kondenzátory označeno na desce osazení zeleně)
C2 – elektrolyt – dáváme v rozmezí 22uF až 100uF (raději větší)
C3 – keramický 100nF
5V_AUX – modrá sorkovnice nebo bílý JX konektor (5V / GND), nebo podle potřeby i vyšší napětí.

Používáme dvě varianty stabilizátoru:
1. klasický AMS1117 (snese na vstupu i 9V, ale i „naprázdno“ si sám bere desítky mA)
2. úsporný AP7361-33ER-13 pro IoT (modul v režimu „deep sleep“ odebírá řádově desítky mikroampér)
a jako třetí variantu máme i při zapojení s Li-ion baterií možnost osadit obyčejnou srážecí diodu D3 (dávali jsme SMD křemíkovou např. 1N4007, co snese 500mA, úbytek 0,6-0,7V), to ale využíváme jen výjimečně.

Indikace napájení (není povinná – pro úsporné moduly se záměrně neosazuje)
– opět LED1 (SMD svítivá dioda) a R1 (nejčastěji dáváme 1k)


Konektory a připojení

Octobus: I2C, SPI, D0-D1,
více obecně na ► https://www.octopuslab.cz/octobus/

Dále jsme zachovali:
UART_PROG (TX0, RX0)
UART_AUX (TX1, RX1)
JTAG (MTDI, MTDO, MTCK, MTMS)
DEV1, DEV2 (3V) DEV3 (5V)
PWM1, PWM2, PWM3 (5V)
Inputs: I34, I35, I36, I39

Modul se v minimalistické verzi programuje externím převodníkem USB/UART připojeným na UART_PROG.


Externí paměť

Používáme modul ESP-SPIRAM64H (na 3.3V) a více se o tom rozepisujeme na samostatné stránce: https://www.octopuslab.cz/esp32-micropython-memory/