clanky

Ve druhém díle série článků OCTOPUS LAB Vám představíme jednotlivé moduly (v základu jsou to pouze destičky s plošnými spoji a několika málo součástkami, které se osazují variantně, podle realizovaného projektu)  Většina destiček je čtvercového formátu 68x68mm pro využití elektroinstalačních krabiček.

Než začneme s jednotlivým výčtem, je dobré se obeznámit se základním konceptem, který více-méně dodržují všechny desky. A to je univerzální sběrnice OCTOPUS BUS, propojitelná někdy na jednu nebo i na obě strany, někdy „do patra“ při spojování desek nad sebou.

OCTOPUS BUS na desce DEV board (horní část schematu, konektor vpravo, vlevo je důraz na SPI displej a I2C)

Na zobrazené části schématu desky DEV board má OCTOPUS BUS drobné omezení pro SPI (vlevo je pouze přímo připojitelný modul displeje 8×7 segment nabo matice 8×8 s obvodem Max nebo deska BIG display s ESP8266) 
Ale právě zde je vidět myšlenka k urychlení vývoje: připojitelné je Raspberry PI, Arduino NANO nebo ATiny45/85 – a tyto „řídící moduly“ jsou už z velké části připojeny přímo na sběrnici I2C/SPI/UART…

FAQ:
Proč je to divných 2×7 a ne 2×8 nebo podobně?
Protože jsme se chtěli vejít na šířku Raspberry Pi Zero

Proč máte SPI jen vpravo a ne na obou stranách?
Protože SPI se využívá specificky s „chip selectem“, na levé straně máme MISO nahrazeno CS0 pro přímou připojitelnost 8x sedmisegmentového displeje s obvodem max. Pro další „CS“ při použití více SPI se dají využít volné datové piny D0/D1/D2/D3 (pokud nebudou využívat TX/RX nebo Rpi one-wire)  

Dají se se připojit dvě tlačítka k Arduinu nebo k Raspberry? Máte jedno ke každému zvlášť.
Ano. Jediným kouskem drátku – který se připájí „podle potřeby“ 🙂 Říkáme tomu {Hack} a u našich desek se s tím můžete setkávat poměrně často. Záleží na jednotlivých projektech.


► FIRST board – „moje první deska“ – vznikla na základě požadavku vedoucích elektrotechnických kroužků – pro začínající, co se teprve učí pájet. Lze si zkusit připájet drátek nebo LED diodu k velké plošce, základní jednoduchá zapojení s tranzistory (blikače) – ale i osadit integrovaný obvod (Attiny, PCF expandér) a pak – risknout i SMD verzi Attiny. Osmice horních plošek je připojena a osmibitový I2C expandér PCF8574 (vstupy nebo výstupy) a lze si zkusit základy páce se sběrnicí a modul propojit s ostatními. (Ideálně DEV board nebo ROBOT board)

Na desce lze realizovat celá řada projektů – od nejjednodušších (světelný had, házecí kostka, ovládací konzole..) až po speciální použití/hack (modul zdroje, jednoduchý měřící přístroj, solární regulátor…).

Světelný had (Attiny s I2C) | Zdroj s měřením napětí | Házecí kostka (I2C) v Micropythonu pro ESP


► DEV board – „vývojová deska“ – jedna z vlajkových lodí,  kam lze osadit Attiny, Arduino NANO i Rasbpery Pi, obsahuje 3 tlačítka, základní signalizace pomocí 3 LED diod – lze připojit a vyzkoušet několik displejů (UART serial display / I2C OLED display / ISP 8×7 segment LED display)
Jako koncept – historicky vznikla první – a od ní se odvíjí základní zapojení OCTOPUS BUSu – universální sběrnice 2x7pin (I2C,SPI, UART, ONE-WIRE, napájení, rozšiřujicí datové piny)

Nasazena nad Raspberry Pi | S Arduinem NANO – jako programátor Attiny | S Raspberry PI ZERO

 


► UNI board – „univezální deska“ s propojovacími poli (2x 2×8/5x 3×16), kam je možno osadit ArduinoNANO / ESP8266 / ESP32…) a/nebo několik integrovaných obvodů.
Zdrojová část má vstup střídavý i stejnosměrný (6-30V) a pro malá zatížení stabilizátor 7805 na 5V – možno i druhý AMS1117 – přímo na 3,3V. Takže se hodí pro základ jednoduchého zdroje k propojení s dalšími moduly nebo samostatně do vývojové laboratoře.

I2C scanner s ESP8266 | Koncept IoT teploměru | Měřící modul se stabilizátorem a voltmetrem

 


► ROBOT board – Deska je navržena hlavně pro realizaci jednoduchého robotického vozítka. Kromě dvou DC motorků může  ovládat i dva malé přesné krokové motory a tři serva. Je možno jí využít i pro základní projekty s ESP32 (bez nutnosti použití mechatronické části)
Pracujeme na projektech jednoduchých „kreslítek“ –  souřadnicového plotteru – krokové motory x/y / servo pen_up/pen_down, draw-bot, polar-graph…).

 

Nově testujeme ROBOTboard s ESP32 – zde kombinace displeje, WS pásku, ultrazvukového čidla..) ►

Nejen robotické vozítko – ale i kreslítka „draw bot“ nebo „polargraf“ – a základní pokusy s ESP32

 


► IoT board – Modul vhodný pro projekty IoT (internet věcí) Desku je možno využít i pro základní projekty s ESP32 (menší Wemos modul) Na čelní straně je OLED display a tlačítka – Wemos je na druhé straně. Základním rozšířením je relé (5V) a výkonový FET tranzistror (12V) pro PWM regulaci motoru/větráku nebo světla. Využíváme velikosti 68x68mm a možnost přímé instalace do klasické elektroinstalační krabičky.

 


Na čelní straně displej | IoT je připojeno k internetu (monitoring i ovládání z mobilu) | Ze spodní strany ESP32


 

► BIG display – modul displeje 8x7mi sedment led s obvodem Max, přímo propojitelná s ESP8266, použití: samostatný modul displeje až po hodiny, teploměr, tickernátor..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další možná témata:


Robodoupe: ROBOT board – zaměření na R01
ABC: ?
chiptron.cz OctopusLAB fw na githubu