terminal85

https://www.instructables.com/Using-ESP32VGA32-Terminal-for-Z80-MBC2/


LilyGO TTGO FabGL VGA32 VGA ESP32 PSRAM WiFi Modul V1.4
http://www.fabglib.org/
https://github.com/fdivitto/fabgl
https://www.tindie.com/products/fabgl/fabgl-esp32-board-16mb-flash-4-mb-psram-33v-io/
http://www.fabglib.org/classfabgl_1_1_terminal.html
http://www.fabglib.org/classfabgl_1_1i8080.htmlVývojová deska založená na mikrokontroleru ESP32 integruje VGA řadič, PS/2 řadič myši a klávesnice, audio výstup na sluchátka a reproduktor. Další komponentou je konektor pro vložení microSD karty pro ukládání uživatelských dat. Software obsahuje grafickou knihovnu, herní engine a ANSI/VT terminál pro ESP32.

Software má přednastaveny tři fonty, aby co nejlépe reprezentovaly textovou obrazovku 80×25 nebo 132×25 v rozlišení 640×350. Lze však použít i jiná písma a rozlišení.

Sprites mohou mít až 64 barev (RGB, 2 bity na kanál + průhlednost). Sprite má přidruženou jednu nebo více bitmap, dokonce i různé velikosti. Bitmapy (snímky) lze vybírat postupně a vytvářet tak animace. Je podporován neomezený počet spritů. Velké sprity a jejich velké množství však snižuje snímkovou frekvenci a mohlo by generovat blikání.

Když je dostatek paměti (při nízkém rozlišení, jako je 320×200), je možné alokovat dvě vyrovnávací paměti obrazovky, takže lze implementovat dvojitou vyrovnávací pamět. V tomto případě kreslící primitiva vždy čerpají ze zadní vyrovnávací paměti.

S výjimkou dvojitého ukládání do vyrovnávací paměti nebo pokud je výslovně zakázáno, jsou všechny výkresy prováděny s vertikálním protahováním, takže není viditelné žádné blikání. Pokud fronta primitiv k vykreslení není zpracována před ukončením vertikálního vykreslování, je přerušena a pokračuje se při dalším vykreslování.