MQTT Lab

V projektu MQTT využíváme celou řadu dílčích modulů. Při vývoji je zásadní testování různých vzájemných interakcí. Pro jeho účely jsme soustředili všechno na jednom místě v podobě SMART LAB (chytrá laboratoř).


Soustředění pracovní verze do jednoho místa „na stole“ nám značně usnadňuje vývoj a hlavně pro výuku a experimentování je to velmi přehledné.
Jednotlivá zařízení MQTT můžeme ovládat a monitorovat mnoha způsoby. Nejčastěji pomocí aplikace v mobilním telefonu nebo přes počítačové rozhraní. O správné funkci nám průběžné informace může zobrazovat „control center“ na barevném displeji. Propojit by se to dalo i s hlasovým vstupem. Testujeme také modul „hlasového výstupu“.
Využíváme zdroj 12 V s kontrolním digitálním voltmetrem „12V power supply“ který máme napojen na modul s RELÉ (pro spínání stykače) a výkonový MOS-FET pro PWM ovládání (například větráku, čerpadla či svítícího LED pásku „PWM LED lamp„).

Pomocí ovládacího „joysticku“ (a stejně tak i z mobilní aplikace) můžeme řídit natáčení kamery. Princip je jednoduchý. Ve dvou osách jsou zapojeny dva potenciometry, jejichž natočení vyvolá změnu odporu na odporovém děliči na kterém pak měříme úměrné napětí. Hodnotu pak posíláme přes MQTT broker k modulu kamery, ve kterém pomocí PWM natáčíme podle potřeby dvě serva. Otáčení doleva či doprava odpovídá úhel alfa a natočení nahoru či dolů je beta. (na obrázku uprostřed).


Zdrojové kódy základu pro jednotlivé projekty máme tradičně na githubu:
Sériový display: …/examples/serial_display.py
MQTT LED/RELÉ: …/examples/mqtt/mqtt-led.py
MQTT EDU_KIT (PWM servo…): …/examples/mqtt/mqtt-edu-kit.py
Předchozí díly