Micropython21

OctopusLAB
SDK a Micropython – systém pro ESP

V nadcházející sérii článků budeme opět rozšiřovat ale především aktualizovat popis práce s moduly ESP32, kterým se intenzivně věnujeme už třetím rokem. Za tu dobu totiž došlo už k několika zásadním změnám systému (SDK + Micropython) a my jsme museli upravit a doplnit i naše knihovny pro práci s nejaktuálnějšími verzemi. Jelikož byla nejednotnost verzí často zdrojem neočekávaných chyb, rozhodli jsme se přiblížit tuto problematiku podrobněji.

ESP32: Výrobcem tohoto „mikropočítače“ je společnost Espressif (proto zkratka ESP). Na destičce velikosti poštovní známky je mikrokontrolér (mikroprocesor Xtensa) s pamětí a několika klíčovými komponenty včetně taktovacího krystalu, antény pro WiFi a Bluetooth.

SDK

Espressif SDK (Software Development Kit) je sada nástrojů a rozhraní API (Application Programming Interface) na úrovni zařízení pro „bezdrátové čipové sady“ řady ESP8266, ESP32 a ESP32-S2. Optimalizované předkompilované knihovny a knihovny ovladačů zkracují dobu vývoje a zároveň zajišťují velkou variabilitu projektů. Začínali jsme verzí ESP-IDF v3.x, ale nové modely ESP32-S2 či ESP32-C3 už podporují pouze ESP-IDF v4.2+ (v4.3+). SDK je „nízkoúrovňový firmware“, který se vždy instaluje současně s Micropythonem.

Micropython

Micropython je „odlehčená“ verze populárního programovacího jazyka PythonPřesněji se jedná o softwarovou implementaci vyššího programovacího jazyka kompatibilního s Python 3.x. Je napsaný v C a optimalizovaný pro použití v mikrokontrolérech. A co je zásadní, je to open-source. Kód píše řada dobrovolníků a je zdarma k dispozici pro ostatní. Binární zdroj si tak můžete sami zkompilovat. Umožní vám to provést specifické úpravy v samotném Micropythonu (optimalizace, přidání komponenty a podobně.)

Na stránkách Micropython pro ESP32 můžeme vidět, že poslední verze (zkompilovaná *.bin) pro ESP-IDF v3.x byla 1.14 (esp32-idf3-20210202-v1.14.bin). Tu jsme se snažili nějakou dobu podržet, jelikož jsme tam měli celou řadu vlastních doplnění a přednastavení (například pro externí SPIRAM nebo pro ESP-now či práci s LAN modulem). Nyní je Micropython už ve verzi 1.17 (esp32-20210902-v1.17.bin, variantně pro SPIRAM) a to pouze s ESP-IDF v4.x. My se snažíme veškeré naše ukázky testovat vždy v co nejnovějších verzích, což je někdy poměrně hodně práce, proto vás opět prosíme o shovívavost, pokud někde objevíte chybu. Velmi nám pomůže, když nám o jakékoli chybě dáte vědět co nejdříve. Vždy si ale předem zkontrolujte, jakou verzi používáte.

Dokumentace

Pokud vytváříte nějaký rozsáhlejší projekt, do kterého je zapojeno více lidí a který je určen „široké veřejnosti“, dokumentace tvoří jeho nezbytnou a nezřídka podstatnou součást. Dokumentace k našim programovým modulům v Micropythonu je k dispozici na https://docs.octopuslab.cz/.

V těchto materiálech se sdružuje dokumentace, návody a tutoriály, části workshopů, projektů a ukázek použití. Důraz je kladen na Micropython a popis knihoven pro Octopus FrameWorkkde komplexnější procesy rozdělujeme na jednodušší činnosti a jejich vazby.
Veškeré zdroje dokumentace jsou opět volně k dispozici na Githubu:
github.com/octopuslab-cz/docs_octopuslab_cz. Každý tak může navrhovat doplnění, hlásit chyby a libovolným způsobem přispívat. Vždy, když se navrhovaná změna schválí (commit) do hlavní větve (master branch), automaticky se publikuje na webových stránkách dokumentace. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám s naší dokumentací pracuje.
Napište nám: ✉ info@octopuslab.cz

:::další díl už konečně:

Detekce v PC – zmínka o arduino-C,
foto sestava, „inzerátek na prodej pytlíku“

open source
změny v sdk, v upy – upravujeme octopus-core, restrukturalizace knihoven
detekce – win, mac, linux

Instalace Micropythonu – asi i nové video,
celá strana se všemi úskalími a možnostmi