Micropython – setup()

Pokud píšeme vlastní programy (což se bude týkat i většiny našich ukázek v /examples – adresáš v ESP), základ nastavení bývá zahrnut v nich, ale testovací a prototypovací systém umožní mít konkrétní nastavení i někde uloženo – a k tomu slouží konfigurační soubor config/ios.json – input output setup (nastavení vstupů a výstupů).
Nastavení se provádí v základním Micropythonu, kde akci vyvoláme pomocí metody setup:
>>> setup()


Volba „desky“ (deskou rozumíme jeden z HW modulů pro ESP)
V prvním kroku nejdříve napíšeme ds (device setting), pro naše ukázky budeme používat: 5: oLAB RobotBoard1 | esp32
(ale hlavně se jedná o ESP32 modul DoIt – 2×15 pinů)
takže zvolte číslo 5.
Pro jiné desky nebo moduly se mění nastavení PINOUT. O tom se zmíníme ještě trochu podrobněji.

Ukázkové programy
Můžeme si z cloudu také stáhnout ukázkové programy (budou pak v adresáři /examples)
Postupně zvolte:
cw Wifi by se měla připojit, nastaveno už máme od minula)
sde system download examples stáhne opět několik desítek ukázkových souborů

Nastavení vstupů a výstupů
V úvodu nám postačí ukázat si to na nastavení vestavěné Led diody:
Následně zvolíme u select:
ios (I/O setting submenu)

zde stačí vybrat 1 (led)
a pak hodnotu 1 (enable)
tím máme Led nastavenu

Struktura beta verze octopus()

Nástin struktury, modulů, knihoven a konfiguračních souborů.

Další nastavení systému a periferií

Podrobnější popis nastavení chystáme v samostatném člíánku.