kyborgismus01

Podtitulek: DIY kyborgány

Zhruba jednou měsíčně se scházíme s příznivci „hnutí“ kyborgismu. Naší snahou je poskytnout zájemcům o toto zajímavé „technické“ odvětví nějaké základy, které považujeme za důležité. Dotkneme se prolínajících oborů, jako je fyzika, elektronika, programování – k fyzice občas patří i trochu chemie nebo matematiky, elektronika – tam řadíme i část mechatroniky, převážně však senzory, měření a převádění fyzikálních veličin, no a programování? Zaměříme se na Python a Micropython, zmíníme se okrajově i o C, C++ nebo Assembleru.


  • Co všechno je kyborgismus – historicky.. a jaká je budoucnost?
  • Masová produkce monokultur. Black box, o kterém netušíme, co skrývá uvnitř, může být hrozbou.
  • Dovednosti na škále 0-100. Postupovat po schůdcích nahoru někdy vyžaduje čast, trpělivot, vytrvalost – podobně jako profesionální sportovec nebo umělec, málokdy nám je dáno „hned a zadarmo„.
  • Možnost využívat i externích zařízení (nositelné) a seznamování se se základy s využitím vývojového a výukového kitu OctopusLAB EDU_KIT1
  • Dotkneme se i open-source projektů, svobody a bezpečnosti.
setkání 8.7.2020

Následující program dle metodiky octopusLABu je rozdělen na na tři workshopy:
1. Sestavení a oživení Kitu – trochu pájení, základ sériové komunikace s „malým zařízením“.
Vlastní notebook nutný.
(Naplánováno na 5. 8. 2020)

2. Úvod do elektroniky – nenásilně a pomocí analogií. Napětí, proud, odpor a měření veličin.
A podobný úvod do programování – jen pomocí příkazů, co kontroler rovnou vykonává.
Změříme napětí na baterce, intenzitu světla fotoodporem a teplotu termistrorem.

3. Začínáme měřit a zobrazovat. letmý úvod do měření, regulace a řízení.
Spojení předchozích dovedností a nastínění několika základních konceptů zajímavých projektů.