IoTboard: Osazení

Pokud budeme používat externí napájení (jiná varianta je MikroUSB konektor na ESP) je nutné začít zdrojovou částí.
Osadí se elektrolytické C1 a C2, hodnoty nejsou kritické – 10uF-100uF, my používáme 100uF/20V na vstup.. a 47/10V na výstup.
Stablilizátor 7805 se osadí jako poslední.
R1 – 1k – pro signalizaci LED diodu

Základní osazení – čelní strana:
zelená LED signalizace napájení, propojka ON/OFF (možno JMP nebo vypínač)
Obrázek Robotické desky, která má stejné zapojení zmíněného:
LED signalizace napájení, propojka ON/OFF (možno i ochrannou diodu, JMP nebo vypínač)
První test – po osazení zdrojové části 7805, na 12V vstup, signalizační LED
PWM řízení LED pásku – test

PWM výkonová část:
R6 – 1k – pro signalizaci LED (nepovinné)
R4 – 200-380 ohm (LED v optickém členu)
PC817 (SHARP) – optický člen
R3 – 10k až 30k
T1- MOS-FET – používáme např. IRF 540
FET_AUX – konektor, orientovaný s aretací, bílý

Ze strany ESP – pro PWM FET výkonovou část

Reléová část:
R5 – 1k – pro signalizaci LED (nepovinné)
R2 – 10k až 22k – odpor do báze tranzistoru
T2 – BC 337 nebo podobný NPN
D1 – ochranná dioda
RELAY – relé 5V (10A 250VAC/30VDC)

.: