Hamik150

Mikrokontroléry řady ATtiny
(13 / 45 / 85)

Mikrokontroléry řady ATtiny patří k nejmenším a nejjednodušším obvodům vhodným k prototypování, které můžeme snadno programovat v prostředí Arduino.  Byly doby, kdy 1 MHz a 512 B RAM byl naprostý luxus, ale na primitivní zařízení s požadavkem nepatrného odběru, malé ceny a velikosti se Attiny stále s oblibou používá. Podobně jako populární 555 má pouze 8 vývodů.

Co se ukrývá v tak malém broučkovi?

V čísle 146 jsme již naznačili a na následujícm obrázku opět vidíte, že vše se točí kolem polovodičů: Na křemíkovém čipu (oranžově) je mnoho obvodů a hradel (zeleně), které se skládají z tranzistorů (modře).
Poslední detailní záběr je pořízen elektronovým mikroskopem.

Velikost paměti pro program je pro typ ATtiny13A pouhý 1kB. V porovnání s nejběžnějším „Arduinem Uno“ s procesorem ATmega328, který má 32kB, je to žalostně málo. ATtiny13 obsahuje i vnitřní EEPROM o velikosti 64 Bajtů – (pro uložení nějakých konstant se to může hodit.)  
Na ploše několika málo milimetrů čtverečních je tedy vtěsnán celý počítač včetně operační paměti, paměti flash a mnoha periferií (vstupních, výstupních a komunikačních)

Obvod má v sobě zabudovaný hodinový oscilátor, takže nepotřebuje už žádné další okolní součástky (krystal). Jedinou externí doporučenou součástkou je kondenzátor na napájecím napětí.

ATtiny je vyráběn ve více velikostech (počet nožiček: 6-18), zabýváme se zde obvody, které mají 8 vývodů a vyrábějí se v THT (Through-hole-technology ) i SMD (surface-mount device – povrchová montáž) variantě.
Dva vývody jsou použity pro napájení, zbylých 6 (5 – pokud potřebujeme Reset) je možné použít jako: digitální vstup, digitální výstup, analogový vstup, PWM výstup (Pulse Width Modulation – pulsně šířková modulace) … u obvodu 45 a 85 i jako sběrnice I2c nebo SPI. Jednotlivé nejjednodušší modely řady Attiny:

Nevýhodou obvodu je to, že vzhledem k jeho jednoduchosti ho není možné programovat přímo přes USB (jako třeba některá Arduina), ale je nutno použít USB programátor. Ale o tom až v příštím díle.