green school base

neveřejná stránka – spoluúčast na projektu

https://m.facebook.com/pages/category/Public-School/Lighthouse-School-102292695329228/


Agronomická škola pro komunity bez infrastruktury

 • soběstačné výukové zařízení navržené pro odlehlé tropické oblasti
 • důraz na praktickou zemědělskou výrobu
 • modulární koncept – jednotlivé objekty se „nestaví“, ale instalují

základní varianty s přihlédnutím ke zdrojům

 • voda (řeka/jezero, studna/vrt, dešťová…)
 • elektřina (solární, větrná, hydro…)
 • data (místní Wifi nebo kabel, satelitní – Starlink)
  — intranet infrastruktura (router, PoE switch…)

strukturální analýza pro:

 • síťové napojení a lokální propojení (intranet)
 • externí monitoring a řídící servisní modul (vzdálená údržba systémů)
 • sběr, archivace, zpracování, sdílení a vizualizace dat
 • systém malých autonomních modulů na nízkém bezpečném napětí 12/24V (výuka, omezné zdroje, …)
  — HW konektivita LAN, PoE, WiFi, CANbus, serial 485..
  — FW IoT modulů
 • Software – programová část
  — back end (data – influx, grafana, …)
  — front end (dashboard, přístupový systém, vizualizace)

dílčí software pro moduly:

 • „velín“, lokální řídící centrum, sborovna + elektrárna, server (centrální PC)
 • výukové místnosti – pouze počítačové?
  — jinak jen světlo?
 • pěstebně výukový modul – hydroponie / aeroponie
 • sanitární modul

technologická a výrobní dokumentace – bloková schémata, elektonická propojení, datová řešení, zakázkový SW
provozní manuál – základní osnova


První fáze – prototyp / proof of concept
– základní varianta pro specifickou lokaci s danými zdroji
– využití rapid prototype modulů, PLC / IoT

Druhá fáze – výrobní vzor
optimalizace HW prvků a doladění variabilních možností (dle zdrojů)
– pěstírna s elektrárnou – samostatný autonomní produkt
? externí políčka / skleníky?
– projektová dokumentace a metodické pomůcky a manuály
– certifikace, standardy, dokument o shodě, revize…

Třetí fáze – jednotlivé instalace
– centrální středisko vyhodnocuje, zpracovává a přerozděluje získaná data
zahrnování zkušeností a poznatků vede k dalšímu vývoji stále dokonalejších modulů
– dodavatelé třetích stran, silný partner…