BIG display – osazení a oživení

Pro základní zprovoznění stačí dvojice sedmisegmetovek (á 4 segmenty) – se společnou katodou (CC) variantě ve dvou velikostech – hlavní je obvod max7219, dále je potřeba jeden 10k odpor a konektory pro připojení ESP8266 LoLin.

Součástky:
IO – max7219 – hlavní řídící obcod displeje
R – 10k
variantně i Piezzo pípák
konektor 15pin 2x
displej – modul 4 segmenty – společná katoda (CC)

Nerdříve se osadí vše, kromě displejů ►

Displej se dá použít jako modul – má stejné zapojení jako „malý vzor“ – ale výhodou je přímo osaditelné ESP8266.

Schéma zapojení ►

 

Různé varianty provedení ►