amaro-temp


osnova:

vnitřní struktura ESP
instalace
OctopusLab frameworku

náhled kódu s neproporcionálním textem,
který by se mohl někdy vyskytnout...
  
   ,'''`.
   /   \
   |(@)(@)|
   )   (
  /,'))((`.\
  (( (( )) ))
  ) \ `)(' / (

octopusLAB framework

-------------------------------------------
počet znaků na řádku? = 39
0123465678901234656789012346567890123456789
0     1     2     3
-------------------------------------------


+-------------+
| MicroPython |
+----+--------+
   |
   +- Vanilla --> micropython-octopus-installer -+
   |                       | 
   +- Octopus -----+-----------------------------+
           |
           |
   >>> octopus_initial.setup()


|-- boot.py    # inicializace po startu
|   |-- reset # reset / hard restart
|-- main.py    # hlavní soubor programu
|-- /assets    # obrázky, zvuky, tabulky
|-- /config    # kofigurační soubory (.json)
|-- /lib     # obecně dostupná knihovna (lib)
|   |-- pubsub
|   |-- FTP
|   |-- /blesync_uart
|   |-- ...

Instalce Octopus Framework spuštěním (RUN) v prostředí Thonny:
(dopoporučujeme nahrát i na ESP jako „deploy.py“ pro případné další použití nebo aktualizace)

# octopusLAB - deploy 2022/09 (for vanila uPy 1.19)
from time import sleep
import network


wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
sleep(5)

print("wifi connect")
# ------------- your wifi -----------
wlan.connect('ssid', 'password')
# -----------------------------------


sleep(5)
print("upip: micropython-octopuslab-installer")
import upip
upip.install('micropython-octopuslab-installer')


sleep(5)
print("deploy")
from lib import octopuslab_installer
octopuslab_installer.deploy()

Math

Někdy chceme použít i složitější matematické výrazy, než je + sčítání | - odčítání | * násobení | / dělení

Pro další matematické funkce a konstanty použijeme knihovnu math.

>>> import math    # knihovnu importujeme, až když ji potřebujeme,
            # jinak nám zbytečně blokuje operační paměť

>>> math.log10(1000)  # funkce logaritmus o základu deset je jednou z metod knihovny math
3.0

>>> math.pi      # konstanta Pí (není to metoda!)
3.141593        # a počet desetinných míst je omezený
>>> hodnota = 123
>>> print(hodnota)   # > 123 | vypíše obsah proměnné s názvem hodnota (korektně)
>>> print(math.pi)   # > 3.141593

Help

Zkuste si napsat help(). V Pythonu uvidíte asi něco jiného než v obecném MicroPythonu.náhled kódu s neproporcionálním textem

>>>        
">>>" toto je takzvaný "prompt", terminálová výzva, abychom tam něco napsali: příkaz nebo "posloupnost příkazů" 

>>> a = 123   do proměnné se uložila hodnota (číslo 123) 
>>> a      
123       
vytiskne / zobrazí hodnotu proměnné 
nebo print(a) pokud to chcete použít v programu          

>>> a + 10 
133    
zobrazí vypočtenou hodnotu (jako kalkulačka) 

někdy chceme složitější matematické výrazy, než je + sčítání - odčítání * násobení / dělení 
>>> import math     
importujeme knihovnu, až když jí potřebujeme, jinak nám zbytečně blokuje operační paměť 

>>> math.log10(1000) 3.0  
>>> math.pi 3.141593         
počet desetinných míst je omezený         


*) pouze v této úvodní části jsme naznačili, co píše systém (tučně) a co píšete vy (normálně) - poznámky pak píšeme šikmo 

>>> šipky nahoru nebo dolů -> historie příkazů 

>>> metoda + tečka > TAB doplnění / nápověda zkuste například: 

>>> import math >>> math. 
a po tečce stisknout TAB > vypíše vám: 
__class__ __name__  pow   acos acosh   asin   asinh  atan atan2   atanh   ceil   copysign cos    cosh   degrees e erf    erfc   exp   expm1 fabs   floor   fmod   frexp gamma   isfinite isinf  isnan ldexp   lgamma  log   log10 log2   modf   pi    radians sin    sinh   sqrt   tan tanh   trunc 


Micropython má obrovskou výhodu v tom, že běží jako interpret: když uživatel napíše název proměnné, třídy nebo instance objektu, skoro všechno se o nich můžeme dozvědět. Právě proto máme k dispozici všechny metody, po "tečka TAB". TAB tedy slouží i jako "nápověda" nebo pro efektivní našeptávač pro dokončování příkazů, což s jistou praxí může znatelně urychlit práci z "komand-lajny" (podobně jako v Linuxu)

Více řádkové "dočasné definice vlastních funkcí": 
def název(parametry): nezapomenout na dvojtečku! 
>>> def suma(x, y):  
... return x + y 

Pozor na odsazení druhého řádku a důsledné zarovnávání logických bloků. Ukončení definice lze nejrychleji "uENTRováním" (lépe po BACKSPACE). 
... 
... 

>>> 
a zkusíme, jak nám nová funkce funguje: 
>>> suma (1, 2) 
3  

Lambda - pro jednoduché funkce: 
>>> sumaL = lambda a, b: a + b 
>>> sumaL(1, 2) 
3 
Jsou situace, kde je potřeba funkce na jedno použití někde uvnitř jiné funkce. Převážně k tomu se lambda funkce používá. Nám se to ale může hodit pro rychlé jednořádkové definice z konzole.

 
některé základní funkce z standardní knihovny čekací prodlevy:  
program bude pokračovat až po uplynutí dané doby 
from time import sleep > již je v octopus() 
sleep(1)      > 1 sekunda pauza 
sleep_ms(100)   > 100 mili sec 
sleep_us(500)   > 500 micro sec 

teplota u procesoru: 
>>> import esp32 
>>> esp32.raw_temperature() 
127 
hallova sonda - magnetického pole: 
>>> import esp32 
>>> esp32.hall_sensor() 
129              
cca standard hodnota 
>>> esp32.hall_sensor() 
976              
po přiložení magnetu