workshop-elektronika1

Elektronický obvod? To není žádná duchařina

Mlýnek a vantroky ( dřevěné koryto, kterým proudí voda)

Představte si potok, na kterém je mlýnek. Mlýnek se točí, když je dostatečný proud vody, která teče korytem potoka (nebo zde: dřevěné vantroky) Podobně, když vodičem teče elektrický proud, může roztočit motor nebo rozsvítit žárovku.

V obou případech je potřeba nějaký zdroj (tekoucí vodě dodává energii gravitace – voda teče „dolů“, elektřina proudí díky rozdílu potenciálů, které nazýváme napětí), dále pořebujeme „cestu“, po které je energie unášena/přenášena (koryto potoka nebo vodič-drát) a potom něco, co energii přijímá/spotřebovává (mlýnek, motor nebo žárovka/ LEDka)

Vodič elektřinu vede, kdežto polovodič jí vede jen za určitých podmínek.
Například dioda – vede proud pouze jedním směrem (podobně jako zpětná
klapka u digestoře.
Spojování „vodičů“ | nežádoucí „studeňák“ nebo zkrat.


…ukázka – jak si zopakujeme bez vzorečků a složitých definic základní pojmy, které nám postačí v této analogii pro pochopení dalších složitějších částí:

Svítivá dioda v obvodu s baterií

Tranzistor – jako elektronický spínač – je podobný jednoduchý mechanickému stroji (páka/kladka), kdy malým proudem je spínán větší proud – a díky malým rozměrům je základním stavebním prvkem integrovaných obvodů.

Z tranzistorů jsou poskládána jednoduchá logická hradla (AND/OR/NOT…)
a z hradel pak nezbytné prvky procesoru počítače: klopné obvody, posuvné registry, paměťové buňky…

Attiny85 – mikrokontrolér firmy Atmel ► AtTiny


Návrh elektronického obvodu spočívá v propojování jednotlivých komponent.

  • propojovací kablíky – nespolehlivé, límou se, oxidují..
  • pájení – trvalejší a spolehlivější
pouze varianta 1 je správně,
jinak: 2,3 (studeňák) kulička mimo – nespojeno s podložkou, nespojeno s konektorem,
4, 5 (zkrat) moc cínu, slito

► Zdroje
► Displeje