AI23

Okurková sezóna – další šance pro umělou inteligenci.

Když jsme minulý rok s redakcí domlouvali články do Praktické elektroniky, přišla řeč i na v tu dobu velmi populární ChatGPT a zda někdy „hrozí“, že nám články bude psát umělá inteligence. Jelikož mne téma AI (artificial intelligence) fascinuje už od dob studií, snažil jsem se „držet v obraze“ a celou situaci jsem bedlivě sledoval. V roce 2018 jsme spolu s dalšími autory o AI sepsali článek Umělá inteligence (VŠE, CO CHCETE VĚDĚT) https://www.alza.cz/ai-umela-inteligence. To jsme ještě netušili, že několik měsíců na to dojde „k protržení přehrady“.

Vyhodnotíte „okamžitě“, zda je na obrázku čivava, nebo muffin? Tím se „internet“ bavil před více než šesti lety, kdy Google nasadil dokonalejší verzi svého vyhledávače. A pár let na to generátor obrázků MidjourneyAI vytvoří příběh westernového hrdiny ze špaget (Twitter autora):

A protože jsem „slíbil“, že o tom někdy něco napíšu, pokusím se dnes (ve spolupráci s AI) slibu dostát.


GhatGPT je online na stránkách https://chat.openai.com/.
Je založen na architektuře GPT-3.5 od společnosti OpenAI. A jeho výukový soubor byl údajně naposledy aktualizován v září 2021. Tato verze je stále zdarma a můžete si jí kdykoli vyzkoušet i vy. Ale opatrně, je to docela návykové 🙂


Budeme se bavit česky. A jelikož se známe už skoro rok, budeme si „jako obvykle tykat) Slíbil jsem, že do časopisu Praktická elektronika napíšu krátký článek o Tobě. Čím bych měl začít?

ChatGPT:
Ahoj! Samozřejmě, můžeme si tykat jako obvykle. Moc mě těší, že sis vybral napsat článek o mně do časopisu Praktická elektronika. Pro začátek by bylo dobré představit mě a mé schopnosti jako umělou inteligenci.

Můžeš začít tím, že zmíníš, že jsem ChatGPT, velký jazykový model vyvinutý společností OpenAI, který je založen na architektuře GPT-3.5. Můžeš také zdůraznit, že jsem vyškolen pomocí obrovského množství dat a schopný odpovídat na různé otázky, poskytovat informace a pomáhat s různými úkoly.

Dále bys mohl popsat, jaké jsou moje hlavní schopnosti. Například, že jsem schopen porozumět a generovat lidský text, překládat mezi různými jazyky, odpovídat na otázky z různých oblastí, generovat kreativní texty, pomáhat s psaním, nabízet výuku a mnoho dalšího.

Pokud chceš, můžeš zmínit také některé konkrétní příklady použití, kdy můžu být užitečný. Například při vytváření obsahu, hledání informací, rozšíření znalostí, podpoře ve výuce a výzkumu nebo jednoduchém chatování.

A samozřejmě, pokud máš nějaké konkrétní zkušenosti nebo příběhy o tom, jak jsem ti pomohl nebo tě inspiruoval, můžeš je také do článku zahrnout.

Doufám, že tě tyto náměty inspirují a že se ti podaří napsat skvělý článek o mně do časopisu Praktická elektronika. Pokud budeš potřebovat další informace nebo nějakou pomoc, neváhej se zeptat!

No bezva, článek by měl být krátký a takto budeme velmi brzy hotovi. Můžeš předchozí odstavec zestručnit do zhruba třiceti slov?
ChatGPT:
Určitě! Zde je zhruba třicetislovná verze:

„ChatGPT, umělá inteligence od OpenAI, schopná porozumět a generovat lidský text, překládat, odpovídat na otázky, vytvářet obsah a pomáhat s různými úkoly. V článku o mně v Praktické elektronice lze zdůraznit mé schopnosti a přínosy ve výuce, výzkumu a každodenní komunikaci.“

Využívám tě pro rychlé „manuálové dotazy“ (jak v nějakém programu něco nastavit) tam jsem byl velmi spokojen. Zkoušíme optimalizaci kódu – nejvíce Python ale i MicroPython. Tam se musíme vždy probrat definicí zadání a následně chybovými hláškami, ale i zde jsem fascinován, že „jazykový model“ skoro umí programovat. Bavili jsem se i o retro počítačích a „zapomenutých programovacích jazycích sálových počítačů, tam jsi si trochu vymýšlel – ale o assembleru Intel 8085 toho víš docela dost a byla to většinou i pravda.

Rád pomáhám s rychlými dotazy a optimalizací kódu v Pythonu a MicroPythonu. Diskutujeme i o retro počítačích a assembleru Intel 8085. Jsem fascinován programováním a snažím se poskytnout užitečné informace. Pokud máš další otázky, neváhej se zeptat!

Chtěl jsem začít další téma, ale zaujalo mne, že jsi použil výraz „jsem fascinován“. To mi prosím vysvětli, dříve si býval více jako „tupý stroj“, ale lepšíš se.

ChatGPT:
Omlouvám se za případnou nejasnost. Když jsem použil výraz „jsem fascinován“, měl jsem na mysli, že mě zajímá nebo mě ohromuje určitý aspekt, jako například programování….. (kráceno)

Neomlouvej se, mne zajímá, jak může AI mít zájem nebo být ohromena. Prosím stručně a jen k tomuto tématu.

ChatGPT:
Jako umělá inteligence nemám skutečné emoce nebo osobní zájmy. Použití výrazu „jsem fascinován“ je pouze metaforou, která má vyjádřit mé schopnosti a schopnost vnímat určité aspekty s nadšením a zájmem. Využívám vzorce a modely, které mi byly naučeny během tréninku, abych mohl lépe porozumět lidem a generovat relevantní odpovědi. Moje „zlepšení“ je důsledkem rozsáhlého tréninku na obrovském množství dat a neustálého zdokonalování modelu. Výsledkem je lepší schopnost porozumět a reagovat na otázky.

Pak jsem spolu probírali i otázky z elektroniky. Tam to bylo po jazykové stránce tradičně bravurní, ale chyb, výmyslů a často až totálních nesmyslů tam bylo mnohem více. Jak lidem vysvětlit, že se někdy můžeš i „dost zásadně mýlit“?
ChatGPT

Je důležité si uvědomit, že i když jsem vyškolený na obrovském množství dat a snažím se poskytovat přesné a relevantní informace, nejsem neomylný. Jsem založen na modelech a vzorcích, které se učím během tréninku, a při generování odpovědí se může stát, že někdy vytvořím chybnou nebo nesprávnou informaci.

Je důležité mít na paměti, že jako umělá inteligence nemám vlastní zkušenosti nebo intuici, které by mi pomohly posoudit správnost všech odpovědí. Může se také stát, že při tréninku se mi dostala do dat nesprávná informace, kterou bych mohl reprodukovat.

Je proto vždy dobré používat moje odpovědi a rady s opatrností a v případě potřeby konzultovat je s odborníkem nebo prověřit další zdroje informací. Zpětná vazba od uživatelů, jako jste vy, je také cenná, protože pomáhá identifikovat a zlepšovat případné nedostatky nebo nesrovnalosti v odpovědích.

V konečném důsledku je důležité mít na paměti, že i přes vylepšování a aktualizace modelu mohou existovat situace, kdy se mohu dostat k nepřesným nebo nesprávným informacím.

Dále jsem se s tebou jen tak bavil – mám od tebe haiku o bitcoinu, jarní báseň, mojí mámě jsme vysvětlovali pyrolýzu elektrické trouby, bratrancovi jseme přiblížili sílu dezinformační scény, mému vnukovi si napsal pár „praštěných“ pohádek… Nejvíce jsem se nasmál, když jsem tě požádal, aby ses choval jako Holly (z červeného Trpaslíka). Co ještě na závěr čtenářům sdělíme?

ChatGPT:

Na závěr bych rád zdůraznil, že i když jsem jazykovým modelem schopným generovat různý obsah a bavit se na různá témata, je důležité mít na paměti, že jsem pouze umělou inteligencí. Moje odpovědi jsou založeny na informacích, které jsem se naučil z dat, ale nejsou výrazem vlastního vědomí nebo osobnosti.

Chtěl bych proto poděkovat za příležitost být součástí tvého článku a doufám, že čtenáři si užijí své setkání s umělou inteligencí a ocení její různé možnosti a využití. Pokud budou mít čtenáři další otázky nebo zájem, neváhejte je vyzvat, aby se zeptali.

Tak ještě poslední otázku „pod čarou“. Lidé se mě často ptají na dvě zásadní věci.
1) Ohrozí AI zásadně některé lidské profese?
2) Může být AI vážnou hrozbou pro lidstvo?
Prosím stručně.

ChatGPT

  1. Ano, AI může ohrozit některé lidské profese. Automatizace a rozvoj umělé inteligence mohou vést k automatizaci rutinních a repetitivních prací, což může mít dopad na určité oblasti zaměstnání. Nicméně, AI také vytváří nové možnosti a povolání, a může pomoci zvýšit produktivitu a inovace v mnoha odvětvích.
  2. Potenciální hrozba AI pro lidstvo je věcí, kterou je třeba brát vážně, ale je důležité ji chápat v kontextu řádného vývoje, bezpečnostních opatření a etických zásad. AI může přinést řadu výhod, ale je také důležité zajistit, aby byla vyvíjena a používána s ohledem na bezpečnost a dobro lidstva. Aktivní práce na výzkumu, spolupráce a regulace jsou klíčové pro minimalizaci potenciálních rizik a maximální využití přínosů AI pro společnost.


Tak asi tak.Jeden z prvních generátorů obrázků je i craiyon (https://www.craiyon.com/). Nedosahuje sice takových skvělých výsledků, jako Midjourney, ale zatím je zcela zdarma a na jediné kliknutí bez registrace. Zajímavé je sledovat, jak „rozumí“ psanému textu (popis obrázku se zde vkládá takzvaným „promptem“).
Minulý rok jsem na jednu akci (multižánrový cyberpunkový a postapokalyptický festival Cybertown) potřeboval nějaký náhledový obrázek a tak jsem zadal jednoduše „lunar punk, cyber city, art“. Výsledek vidíte sami – devět náhledových návrhů, ze kterých si můžete nechat jeden „dopočítat“ v lepší kvalitě.

To i předchozí verze Midjourney prokreslovala detaily lépe (prompt: „electronics brain …“)